Straks ook fiscale vrijstelling op buitenlandse spaarrekeningen

© Getty Images/iStockphoto

Het Europees Hof van Justitie vindt dat ook Belgische spaarders met een rekening in het buitenland moeten kunnen genieten van een fiscale vrijstelling.

Wie zijn spaarcenten op een rekening in een ander land van de Europese Economische Ruimte deponeert, moet bewijzen dat de rekening in het buitenland vergelijkbaar is met een Belgisch gereglementeerd spaarboekje om van een fiscale vrijstelling te kunnen genieten. Zo moeten de Belgen onder meer bewijzen dat de bank in het buitenland een basisrente en een getrouwheidspremie aanbiedt. Veel banken in het buitenland kennen echter geen basisrente én een getrouwheidspremie toe zoals dat in ons land gebeurt.

Buitenlandse banken

Voor de rechtbank van eerste aanleg in West-Vlaanderen, afdeling Brugge, werd om die reden een procedure ingesteld omdat een echtpaar met buitenlandse rekeningen buiten België gebruik wenste te maken van de fiscale vrijstelling, maar de belastingadminstratie die vrijstelling niet wilde toekennen. De rechtbank stelde op haar beurt een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie. Dat schrijft De Tijd.

In een arrest stelde het Hof donderdag dat de Europese regels zich verzetten tegen regelingen zoals in België die de toegang van buitenlandse banken tot de Belgische spaarders aan voorwaarden onderwerpen. “Het is aan de nationale, Belgische rechter om te oordelen of de Belgische regelgeving de toegang van buitenlandse banken tot de Belgische markt inderdaad aan banden legt”, meldt het arrest echter ook.

Partner Content