‘Spaarders mogen niet verstijven van schrik’

© iStock
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

De Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) houdt morgen zijn jaarlijkse Dag van de Tips in Brussel. Het evenement vindt plaats onder goed gesternte, want onder beleggers leeft er weer hoop dat de vermaledijde speculatiebelasting zal sneuvelen. We stelden in de aanloop van het event enkele vragen aan VFB-voorzitter Sven Sterckx.

Het ziet er stilaan naar uit dat er een consensus is in regeringskringen dat er “iets” moet gebeuren met de meerwaardebelasting op aandelenverkopen binnen de zes maanden na aankoop. Wat denkt u dat er zal gebeuren?

Sven Sterckx: “De speculatiebelasting is in ieder geval moeilijk te verdedigen. Het kost de overheid meer dan het opbrengt, want de taks op beursverrichtingen is met 71 miljoen euro gezakt en de speculatietaks heeft amper 17 miljoen euro opgebracht in de eerste acht maanden van het jaar.”

“De achterpoortjes sluiten, lijkt mij makkelijker gezegd dan gedaan. Het is nu al een draak van een wetgeving. Als ze de speculatietaks afschaffen, dan gaat er wellicht “iets” ter vervanging komen. Laat dat dan geen verhoging van de beurstaksen zijn, want er zijn nu al steeds meer beleggers die – volledig legaal – naar het buitenland trekken met hun effectenrekening om die beurstaks te vermijden. Dat is een klassiek voorbeeld van de Laffercurve: verhoog uw belastingen te veel en de ontvangsten zullen dalen als gevolg van de belastingverhoging.”

Wat denkt u van een transactietaks, zoals de “stamp duty” in het VK of de tobintaks ter vervanging van beurstaks én speculatietaks?

Sterckx: “Dat voorstel heeft een aantal voordelen. De beurstaks en de speculatietaks wordt enkel betaald door de kleine belegger. Als je de basis vergroot, en grote beleggers laat meebetalen, dan kan je het niveau van de belasting verlagen en werk je een deel van de discriminatie die er bestaat tussen grote en kleine beleggers weg. Het zou natuurlijk best zijn dat zo’n transactietaks op Europees niveau wordt beslist, om ervoor te zorgen dat de Brusselse beurs niet minder aantrekkelijk wordt tegenover andere Europese beurzen.”

U houdt de openingstoespraak morgen op de Dag van de Tips van VFB. Zal u een boodschap richten tot de regering in begrotingsconclaaf?

Sterckx: “Ik heb een boodschap voor de spaarders, de beleggers en de politici. Er staat nu een recordbedrag van 265 miljard euro op de spaarboekjes. Het zou voor veel mensen beter zijn een deel van hun spaarcenten te beleggen. We mogen niet verstijven van de schrik. Wie zijn kapitaal de voorbije 60 jaar in aandelen durfde stoppen, zag zijn kapitaal verzesvoudigen, zonder rekening te houden met belastingen. Weet u hoe lang het duurt om uw kapitaal te verzesvoudigen met de 0,11 procent intresten die de meeste spaarboekjes geven? 1.866 jaar. Er is een economische logica om mensen aan te zetten een deel van hun centen te beleggen. Dat gebeurt nu niet. Au contrair.”

Hier vindt u het programma van de Dag van de Tips.

Partner Content