Opstoot inflatie ondermijnt loonopslag

© Getty Images/iStockphoto

Door een inflatieopstoot verloopt het loonoverleg tussen de vakbonden en de werkgevers nog moeilijker dan gedacht.

Door de hogere inflatie dreigen de lonen dit en volgend jaar plots maar met maximaal 0,9 procent te kunnen stijgen boven op de index in plaats van de verwachte 1,2 procent. Dat schrijft De Tijd.

Op basis van voorlopige cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven – waaruit blijkt dat de lonen in 2017 en 2018 met 0,9 à 1,2 procent mogen stijgen – onderhandelen de sociale partners over een nieuw loonakkoord.

Vakbonden willen niet afwijken

De nieuwe inflatievooruitzichten die het Planbureau deze week vrijgaf, gooien evenwel roet in het eten. Daaruit blijkt dat het leven dit jaar niet 1,8 procent maar wel 2,2 procent duurder zou worden. De inflatie moet in principe worden afgetrokken van de beschikbare loonmarge. Daardoor daalt de marge voor de sociale onderhandelaars tot 0,9 procent, schrijft de krant.

In principe mogen de sociale partners geen loonsverhogingen vastleggen boven dat cijfer. In werkgeverskringen is te horen dat ze bij het loonoverleg rekening willen houden met de nieuwe inflatievooruitzichten. De vakbonden willen daar evenwel niet van weten. Vandaag zitten de vakbonden en de werkgeversorganisaties opnieuw samen in de Groep van Tien. Al is de kans bijzonder klein dat er vandaag een akkoord uit de bus komt.

Partner Content