Moeten vervoerskosten schoolreis in maximumfactuur zitten?

© Getty Images/iStockphoto

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is bereid na te gaan of de vervoerskosten die scholen maken voor uitstapjes en voor vervoer van en naar de zwemles wel in de maximumfactuur moeten zitten.

De oppositiepartij sp.a benadrukt bij monde van Steve Vandenberghe dat de factuur voor de ouders zeker niet mag stijgen. “Als de overheid vraagt om de eindtermen voor LO en zwemmen te halen, moet ze de scholen daarvoor ook de nodige middelen geven”, aldus Vandenberghe.

In het basisonderwijs geldt een maximumfactuur van 85 euro per jaar voor schoolmateriaal en bepaalde activiteiten. Ook daguitstapjes, sportactiviteiten en de zwemlessen vallen daar onder.

Maar volgens Vandenberghe lopen de vervoerskosten voor scholen, zeker voor afgelegen scholen, soms hoog op. Hij geeft zelf het voorbeeld van een basisschool in Watou. “Daar loopt de kost voor het zwemvervoer op tot 48 euro per leerling in de eerste graad en tot 39 euro per leerling in de tweede en derde graad. In totaal gaat het voor de school om meer dan 3.000 euro, alleen nog maar voor het zwemmen”, aldus Vandenberghe. Door die hoge kosten moeten sommige basisscholen volgens hem schrappen in het aantal uitstappen of komen de lesuren zwemmen in het gedrang.

Onderwijsminister Crevits heeft wel oren naar de bekommernis van Vandenberghe. “Ik ben zeker bereid om te kijken of die vervoerskosten op hun plaats zitten binnen de maximumfactuur, omdat het natuurlijk niet helemaal eerlijk is. Afhankelijk van waar je school ligt, heb je sowieso een lap extra kosten erbij of niet”, aldus Crevits.

Factuur niet doorschuiven naar ouders

Overheid moet ervoor zorgen dat alle scholen voldoende middelen, omkadering en ondersteuning krijgen om eindtermen te halen

Sp.a’er Vandenberghe wijst er wel op dat als de overheid scholen verplicht om de eindtermen te halen voor onder andere lichamelijke opvoeding en zwemmen “dat ze er dan ook moet voor zorgen dat alle scholen voldoende middelen, omkadering en ondersteuning krijgen”. “Het kan niet zijn dat de factuur dan nog eens wordt doorgeschoven naar de ouders”, aldus Vandenberghe.

Crevits schetste ook het bredere plaatje. Zo ondersteunt de Vlaamse regering bijvoorbeeld de bouw en renovatie van zwembaden. “Meer zwembaden betekent dat er dichter bij de scholen een zwembad ter beschikking is, en dat betekent dat de vervoerskosten kleiner worden of zelfs wegvallen”, aldus Crevits.

Tot slot gaf de minister nog mee dat er 158 aanvragen zijn ingediend voor het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur. Het is budgettair onmogelijk om al die aanvragen goed te keuren. Een beoordelingscommissie zal de aanvragen onderzoeken. “Die beoordelingscommissie zal het advies overmaken aan mij en collega Muyters. Dan gaan we kijken op welke manier we die subsidies optimaal kunnen verdelen”, aldus nog Crevits.

Partner Content