‘Megafusie in energiesector zou consument nauwelijks besparing opleveren’

Eandis © Belga

Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) wil het beheer van het distributienet onderbrengen in één Vlaamse werkmaatschappij. “Al zal de impact op de factuur eerder beperkt blijven”, reageert de Vlaamse energieregulator (VREG).

De lokale intercommunales kunnen blijven volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld), maar hun regionale bestuurscomités moeten kleiner worden en er mogen ook geen zitpenningen meer worden betaald.

In het plan van Tommelein zal de eengemaakte maatschappij bevoegd blijven voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in het netwerk. Daarnaast is de maatschappij ook bevoegd voor energiepremies, de aanmelding van wie zelf energie opwekt, de energiemeters en het data­beheer. “Al de rest, zoals de ­installaties van laadpalen of de verkoop van extra opties bij de digitale meters, moet worden overgelaten aan de privésector”, zegt Tommelein.

De lokale intercommunales moeten vooralsnog niet op de schop. “Op termijn kunnen ze het best ­onder één werkmaatschappij vallen, die zich zowel bezighoudt met de verdeling van gas en elektriciteit als met water en het kabel- en riolerings­netwerk.”

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de representatie. Tommelein wil dat er in de toekomst nog maar een vertegenwoordiger per gemeente wordt afgevaardigd, die overigens niet meer op een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen zal moeten rekenen.

Besparingen

Een volledige integratie kan jaarlijks 100 miljoen euro aan besparingen opleveren, zeggen de netbeheerders Eandis en Infrax. “Ons huiswerk is gemaakt”, vat Eandis-woordvoerder Simon Van Wijmeersch samen. “De voorstellen van de minister sluiten aan op onze visie”.

Over wat dergelijk samengaan zou betekenen voor de stroom- en aardgasfactuur voor de gezinnen en bedrijven blijft men op de vlakte. “Al zal de impact op de factuur eerder beperkt blijven”, reageerde Thierry Van Craenenbroeck, waarnemend gedelegeerd bestuurder bij de Vlaamse energieregulator Vreg in het VRT-radioprogramma De Ochtend. “De impact op de factuur zal van de grootteorde van 1 procent zijn”, aldus Van Craenenbroeck.

“De synergievoordelen kunnen leiden tot vier procent besparingen op de operationele kosten van de netbeheerders. Maar die operationele kosten zelf zijn maar een fractie van de totale distributienettarieven. Die synergieën zijn wel voordelig, maar de impact op de factuur zal beperkt zijn”, klinkt het. Volgens Van Craenenbroeck zal die impact “in de grootteorde van de 1 procent” liggen. Eerder bleek al dat de gemiddelde Vlaming zijn energiefactuur sinds 2007 zag verdubbelen.

“Te kleine stap”

Ook de oppositiepartij Vlaams Belang heeft enkele bemerkingen bij het plan van Tommelein. “In het scenario van de minister kunnen de lokale intercommunales blijven bestaan. De ingrepen van de minister blijven hier beperkt tot kleinere regionale bestuurscomités en het verdwijnen van zitpenningen in die comités”, zegt Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin. “Wanneer niet wordt geraakt aan de huidige intercommunales zal de energiefactuur onmogelijk tot een redelijk niveau kunnen worden teruggebracht”.

Volgens Vlaams Belang moet de energiedistributie volledig uit gemeentelijke handen wordt genomen en in Vlaamse handen komen. “De Vlaamse overheid moet om te beginnen meerderheidsaandeelhouder worden van de nieuwe werkmaatschappij”, aldus Sintobin.

De door minister Tommelein gesuggereerde (gedeeltelijke) beursgang wijst Vlaams Belang af. “Een beursgang zal niet kunnen voorkomen dat een strategische sector zoals de energiedistributie opnieuw minstens gedeeltelijk uit handen zal worden gegeven aan buitenlandse investeerders. Voor het Vlaams Belang moet energiedistributie in eerste instantie in publieke handen blijven, waarbij wel een beroep kan gedaan worden op Vlaams spaargeld.”

Partner Content