Meer rendement, meer risico: alternatieven voor het spaarboekje

© iStock
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Voor wie geen risico met zijn spaarcenten wil nemen, zijn de alternatieven voor een spaarrekening dun gezaaid. Het geld langer vastzetten of minstens een deel ervan op het spel zetten, kan iets extra’s opleveren.

Een gratis lunch bestaat niet: het is onmogelijk een hoger rendement te halen dan dat van een spaarrekening zonder risico te nemen. Om toch wat extra opbrengst te halen zonder te veel van uw kapitaal op het spel te zetten, zetten we alternatieven voor een spaarrekening op een rij, gerangschikt van minst risicovol naar meest risicovol.

Kasbons en termijnrekeningen

Termijnrekeningen en kasbons vallen onder dezelfde depositogarantie als spaarrekeningen. Ze starten wel met een achterstand, omdat op de intresten 30 procent roerende voorheffing verschuldigd is. Bij een spaarrekening is dat 0 procent, of 15 procent op de intresten boven 980 euro.

Vanaf een looptijd van drie jaar ogen de tarieven van sommige kasbons of termijnrekeningen interessant. Op eender welke spaarrekening kan de rente op elk moment tot het wettelijke minimum van 0,01 procent basisrente en 0,1 procent getrouwheidspremie worden teruggeschroefd, terwijl de spaarders met een kasbon of een termijnrekening de rente voor de volledige looptijd vastklikken. Volgens spaargids.be biedt Banca Monte Paschi 0,91 procent netto op drie jaar, Izola Bank Saver 0,88 procent en Europabank 0,56 procent. Banca Monte Paschi, Izola Bank Saver en MeDirect geven op termijnrekeningen die vijf jaar lopen zelfs meer dan 1 procent, na aftrek van de roerende voorheffing.

Hoe lager de rente, hoe moeilijker het is voor een bank om een constructie met kapitaalgarantie op te zetten

Spaarverzekeringen

Een spaarverzekering is een levensverzekering met een gegarandeerd rendement en de mogelijkheid op een winstdeelname. Door de fiscaliteit is dit een langetermijnproduct pur sang. De spaarders betalen een belasting van 2 procent op elke premie die ze storten. Die belasting komt boven op de instapkosten van 1 à 2 procent – meer dan 3 procent moet u zeker niet aanvaarden – die de verzekeringstussenpersoon aanrekent op elke premie. Maar als het geld minstens acht jaar en een dag op de rekening blijft staan, is geen roerende voorheffing verschuldigd op de opbrengsten van het contract.

Dirk Gysemans, onafhankelijk verzekeringsmakelaar en AXA Bankagent: “Ik raad vooral tak21-levensverzekeringen van Allianz of AG Insurance aan.” Gysemans, die ook voorzitter van de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF) is, vindt de rente niet alleenzaligmakend. “Een tak21-verzekering is een contract voor de lange termijn. Daarom kies ik voor stabiele verzekeringsmaatschappijen. Maatschappijen die indertijd veel meer rente boden dan de rest, zijn ondertussen van de radar verdwenen.”

Voor wie vandaag een premie stort in het Free Invest Plan van AG Insurance, geldt een gewaarborgde intrestvoet van 0,5 procent op wat overblijft van de premie na aftrek van de kosten en de belastingen. Daar kan dus nog een winstdeelname bijkomen. Bij Patronale Life loopt een tijdelijke promotie tot eind februari, waarbij sommige producten 1,25 procent vaste, jaarlijkse intrest beloven voor een looptijd van acht jaar. Net zoals bij de spaarrekeningen is er van overheidswege een waarborg van 100.000 euro per verzekeringsnemer en verzekeringsmaatschappij.

Gestructureerde producten

Gestructureerde producten zijn vaak ingewikkeld. Daarom heeft Marcel Tak, die regelmatig schrijft over gestructureerde producten voor de beleggerswebsite IEX.nl, een eenvoudig trucje. “Ik zeg altijd tegen beleggers dat ze moeten proberen uit te schrijven wat hun rendement zal zijn. Wat gebeurt er als de index waar het product aan gelinkt is met 10 of 20 procent stijgt? En wat gebeurt er als de index evenveel daalt? Als ze het resultaat bevredigend vinden, kunnen ze erin beleggen. Als ze dat onvoldoende vinden of niet weten wat het rendement zal zijn, moeten ze ervan wegblijven”, vindt Tak.

De populairste gestructureerde producten zijn de gestructureerde obligaties of structured notes met een kapitaalgarantie.

De populairste gestructureerde producten zijn de gestructureerde obligaties of structured notes met een kapitaalgarantie. Beleggers krijgen de belofte dat ze hun kapitaal minus de kosten terugkrijgen op de vervaldag. Die producten bestaan uit een combinatie van verschillende financiële instrumenten, zoals een obligatie en een optie. De obligatie zorgt voor de kapitaalbescherming en de optie voor de kans op iets extra’s.

“Hoe lager de rente, hoe moeilijker het is voor een bank om een constructie met kapitaalgarantie op te zetten. De bank betaalt geen rente op de obligatie en gebruikt die rente om opties te kopen. Hoe lager de rente, hoe minder opties de bank kan kopen en hoe kleiner de kans op iets extra’s”, legt Tak uit. Hij herinnert er ook aan dat beleggers met het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers hebben geleerd dat er ook altijd een partij garant moet staan en dat er dus bij elk product met kapitaalgarantie een tegenpartijrisico is. “Dat heeft een knauw gegeven aan de reputatie van die producten.” Niet bij elk gestructureerd product is er overigens een volledige of gedeeltelijke kapitaalgarantie inbegrepen.

Fondsen en fondsenspaarplannen

Met beleggingsfondsen zijn er geen garanties, maar ze bieden wel de mogelijkheid van risicospreiding. Bijna elke bank heeft een fondsenspaarplan. Met zo’n plan krijgen de klanten de kans relatief kleine bedragen te investeren in beleggingsfondsen. De beleggers worden verplicht of op zijn minst aangemoedigd om op regelmatige tijdstippen geld te storten in het plan. Wie systematisch elke maand, elk kwartaal, elke zes maanden of elk jaar deelbewijzen van fondsen koopt, schakelt zijn emoties uit.

In slechte beurstijden durven beleggers vaak geen aandelen of deelbewijzen van aandelenfondsen te kopen, terwijl het net dan het meest interessant kan zijn. Het Keyplan van Keytrade Bank is zo’n plan. Beleggen kan vanaf 25 euro per jaar. De belegger kan kiezen uit veertig fondsen. Keytrade Bank rekent geen instap- of beheerskosten aan. Als u de fondsen langer dan vijf jaar houdt, vallen ook de uitstapkosten van 9,95 euro per fonds weg.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content