‘Het kan niet zijn dat de Vlamingen een spaarpot aanleggen voor de rioolbeheerders’

Rioleringsnetwerk © Belga

Oppositiepartij sp.a vraagt dat Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) de saneringsbijdragen op de waterfactuur – voor dringende rioleringswerken – tijdelijk afschaft tot alle geïnde middelen effectief zijn besteed.

“Het kan niet zijn dat de Vlamingen een duurdere waterfactuur krijgen en hierdoor een spaarpot aanleggen voor de rioolbeheerders” zegt sp.a-parlementslid Rob Beenders.

Saneringsbijdragen

De saneringsbijdragen voor rioleringswerken op de waterfactuur werden verhoogd, volgens Beenders werd de waterfactuur voor elke Vlaming in 2015 tot 12 procent duurder. Uit een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt nu dat er een reserve is van 83 miljoen euro om noodzakelijke rioleringswerken uit te voeren in steden en gemeentes.

Via de saneringsbijdrage op de waterfactuur ontvingen de rioolbeheerders in 2015 samen 401 miljoen euro of 63 euro per Vlaming, terwijl ze maar 318 miljoen euro investeerden. Een klein deel vloeide terug naar de gemeenten, hoewel dat geld eigenlijk integraal aan riolering moet worden besteed. De rest van het geld werd opgepot.

“Nu de studie van de VMM bekend is moet minister Schauvliege opdracht geven om de saneringsbijdragen voor rioleringswerken niet meer te laten innen totdat de reserves zijn opgebruikt. Ook de intresten op de 83 miljoen euro moeten afgetrokken worden van de waterfactuur. Op deze manier kan de waterfactuur van alle Vlamingen terug naar beneden. Daarnaast moet de minister werk maken van een snellere uitvoering van de noodzakelijke rioleringswerken zodat de Europese doelstellingen gehaald worden”, zegt Beenders.

“Krappe financiële situatie”

De meerderheid van de rioolbeheerders beschikt volgens de toezichthouder over ‘veel tot zeer veel financiële ruimte’. Daarom beval de Milieumaatschappij de rioolbeheerders eerder al om ‘eerst de opgebouwde reserves aan te spreken vooraleer een nieuwe tariefverhoging door te voeren’.

Infrax, de grootste intercommunale rioolbeheerder van Vlaanderen, benadrukt dat de reserves enkel voor riolering worden gebruikt, maar dat de doorlooptijd voor projecten langer is geworden door de vele procedures. Daarnaast wijst Infrax op de krappe financiële situatie van veel gemeenten waardoor er minder wegenwerken zijn, en dus ook minder rioleringswerken.

Nochtans zijn de investeringen dringend nodig. Oorspronkelijk moest Vlaanderen zijn riolering in orde krijgen tegen 2015. Europa gaf uitstel tot 2027. Bovendien wordt een goed en goed onderhouden rioleringsnetwerk vanwege de klimaatopwarming alleen maar belangrijker.

Partner Content