Herroep een schenking als dat fiscaal beter uitkomt

© iStock

Klopt het dat men een schenking tussen echtgenoten steeds kan herroepen? Kan je een schenking herroepen louter om fiscale redenen? En hoe moet dat precies?

In principe is eens schenking onherroepbaar, maar voor gehuwden is dat anders. Een belangrijk verschil tussen gehuwden en samenwonenden is immers dat schenkingen tussen echtgenoten steeds herroepbaar zijn, zonder dat er een reden opgegeven moet worden. Je mag dit dus doen louter om fiscale redenen.

Het grote voordeel van dergelijke schenkingen is dus dat je ze kunt gebruiken als ‘voorlopige’ successieplanning, omdat je er altijd op kunt terugkomen als de (fiscale) omstandigheden gewijzigd zijn. Uiteraard is dat in de praktijk ook handig als het minder goed gaat tussen echtgenoten. Let wel, schenkingen via een huwelijkscontract (bijvoorbeeld langst leeft, al heeft) kunnen niet eenzijdig herroepen worden. Hier moeten beide echtgenoten akkoord gaan.

De timing is soms belangrijk

Herroep een schenking als dat fiscaal beter uitkomt

Een schenking tussen echtgenoten is ook nog steeds herroepbaar als ze intussen al gescheiden en hertrouwd zijn. Men kijkt bij een herroeping dus of je op het moment van de schenking gehuwd was.

Was dat zo, dan is de schenking herroepbaar en anders niet. Schenkingen van vóór het huwelijk zijn dus niet herroepbaar!

Hoe moet je herroepen?

De wet bepaalt nergens hoe je een schenking moet herroepen, maar je hebt er uiteraard er alle belang bij dat daarover geen misverstanden bestaan. Je kan de herroeping uiteraard laten acteren in een notariële akte.

Soms gebeurt de herroeping ook in een testament. In principe volstaat zelfs een gewone ondertekende brief. Veiligheidshalve stuur je het best een ondertekende aangetekende brief en een gewone brief naar je partner. Het speelt ook geen rol of de oorspronkelijke schenking notarieel gebeurde of via een bankgift.(JA)

Partner Content