Geldmarktfondsen zijn weer interessant

GELDMARKTFONDS Zelfde eigenschappen als cash geld, maar met rendement. © Getty
Jef Poortmans
Jef Poortmans redacteur bij Trends

Spaarders en beleggers zijn altijd op zoek naar manieren om hun spaargeld of overtollige cash te laten opbrengen. In de huidige omstandigheden zijn geldmarktfondsen het bekijken waard.

Wanneer grote institutionele beleggers spreken over cash in hun portefeuille, dan hebben ze het niet over de cash die u en ik op zak of op onze bankrekening hebben, maar wel over zogenoemde geldmarktfondsen. Die proberen door hun samenstelling en beheer zo goed mogelijk de eigenschappen van cash na te bootsen. Wat een spaarrekening is voor een particuliere belegger, dat zijn geldmarktfondsen voor grote professionele investeerders. Maar hun troeven maken dat ze ook voor gewone beleggers het bekijken waard zijn.

Met de stijging van de rentes zijn cashfondsen weer volop in zwang bij de grote spelers. Dat blijkt uit de cijfers. In de Verenigde Staten is er met 5.600 miljard dollar een record in geldmarktfondsen belegd en in Europa zien ze ook meer geld dan gewoonlijk toestromen, volgens cijfers van de Europese fondsenvereniging Efama.

Zo goed als dood

“Geldmarktfondsen beleggen in kwaliteitsvol kortlopend schuldpapier. Het is een veilige plaats om geld te parkeren en er een deftig rendement op te halen. Zeker nu de kortetermijnrentes iets hoger zijn dan die op de lange termijn”, zegt Altea Spinozza, obligatiestratege bij SaxoBank.

“De geldmarkt is jaren zo goed als dood geweest door de negatieve rentes, maar de jongste maanden staan de geldmarktfondsen veel prominenter op de radar van beleggers”, zegt Dirk Thiels, beheerder bij KBC Asset Management. “Met lopende rendementen van om en bij 4 procent bruto is dat een interessant alternatief voor bijvoorbeeld spaarrekeningen om je cash te parkeren.”

“De appetijt voor geldmarktfondsen is pas echt aangewakkerd door de staatsbon”, zegt Frank Jansen, beheerder van enkele geldmarktfondsen bij KBC Asset Management. “Dat heeft mensen wakker geschud en aangezet te zoeken naar instrumenten die hun spaarcenten meer doen opbrengen.”

Reëel rendement

Flexibiliteit is een van de troeven van geldmarktfondsen. “Bij termijnrekeningen moet je de looptijd uitzitten en bij spaarrekening moet je ook minstens een jaar blijven zitten om de getrouwheidspremie te ontvangen. Daar zit je niet aan vast bij geldmarktfondsen. Daar kun je veel vlotter uitstappen als je elders in de markt nieuwe kansen ziet”, zegt Dirk Thiels.

“Als alternatief voor andere kortlopende beleggingen of spaarrekeningen zijn geldmarktfondsen zeker weer relevant. Ze noteren tegen rendementen die we al lang niet meer gezien hebben”, zegt Philippe Gijsels, strateeg bij BNP Paribas Fortis. “Voor het eerst sinds lang kunnen beleggers er hun geld parkeren tegen een rente die iets hoger is dan de inflatie.”

“Een andere troef van geldmarktfondsen is diversificatie”, zegt Altea Spinozza. Cashfondsen beleggen in verschillende soorten schuldpapier van talloze uitgevers. “Wij zijn gespreid over heel veel debiteuren. Tegelijk houden we hun kredietwaardigheid en de kwaliteit van hun schuldpapier van dichtbij in de gaten”, zegt Frank Jansen.

De kosten van geldmarktfondsen liggen ook veel lager dan andere actief beheerde beleggingsfondsen. Voor cashfondsen schommelen de lopende kosten tussen 0,1 en 0,5 procent per jaar, terwijl het bij andere fondsen al gauw boven 1 procent gaat.

Liquiditeit en kredietwaardigheid

Geldmarktfondsen zijn vaak een tussenstap, een tijdelijke parkeerplaats voor geld. “Ook nu zien we klanten die nog niet gerust genoeg zijn over de economie om in de aandelenmarkten te stappen, maar ook nog wachten op de zekerheid dat de rente gepiekt is voor ze weer in obligaties stappen. Die parkeren dan tijdelijk hun geld in cashfondsen”, zegt Frank Jansen.

Die vluchtigheid is wel iets waar die fondsen zich op moeten instellen. “Liquiditeitsbeheer is heel belangrijk”, zegt Frank Jansen. “Beleggers moeten probleemloos in en uit kunnen stappen. Het gaat soms over enorme bedragen, je moet er als beheerder op ingesteld zijn dat je op elk moment een voldoende groot deel van het fonds te gelde kunt maken.”

Omdat het over schuldpapier gaat, zijn ze niet geheel zonder risico’s. “Je moet waakzaam zijn over de kwaliteit van de debiteuren die je in portefeuille hebt”, zegt Philippe Gijsels. “Als je ervan uitgaat dat er een recessie zit aan te komen, doe je er beter aan schuldpapier van iets hogere kwaliteit in portefeuille te nemen.”

Het kortlopend schuldpapier in geldmarktfondsen kan uit verschillende zaken bestaan. “Het gaat om een mix van bedrijfsobligaties, schatkistcertificaten van overheden, termijndeposito’s of schuldpapier met een variabele rente, allemaal met korte looptijden”, zegt Frank Jansen. “Wij beleggen enkel in hoogwaardige bedrijfsobligaties, zogenoemde investment grade”, voegt hij toe.

Grand cru-jaar

Momenteel is het een uitzonderlijk tijdsgewricht voor geldmarktfondsen. Die zitten het kortst op de beleidsrentes van centrale banken. Die zijn het jongste anderhalf jaar zo fel opgetrokken dat ze in veel gevallen hoger staan dan langeretermijnrentes. Dat is zelden het geval. De vraag is ook hoelang dat zal duren. “Dat zal geen jaren aanhouden”, zegt Dirk Thiels. “Wanneer de economie vertraagt of er komt een recessie, dan zullen de centrale banken de rente laten zakken en dan zullen de rendementen van geldmarktfondsen mee dalen”, voegt Philippe Gijsels eraan toe.

Uitzonderlijk zijn ook de prestaties van de cashfondsen dit jaar. “Die hebben dit jaar al hogere totale rendementen neergezet dan doorsnee-obligatiefondsen. Die laatste hebben veel meer geleden onder de renteverhogingen”, zegt Frank Jansen.

Door de korte looptijd van geldmarktfondsen hebben ze weinig tot geen renterisico, terwijl obligatiefondsen van langere looptijden feller in waarde zullen schommelen afhankelijk van wat de rente doet. Als die stijgt, dalen ze in waarde en omgekeerd.

Waar kopen en waarop letten

De meeste grootbanken en grote vermogensbeheerders hebben een of enkele geldmarktfondsen in hun gamma. Daarnaast zijn er ook twee soorten ETF’s die de geldmarkten volgen. Enerzijds zijn er ETF’s die dat via afgeleide producten doen, zogenoemde synthetische ETF’s. De grootste is de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF. Anderzijds zijn er ETF’s die in heel kortlopende obligaties beleggen. Daarvan is de iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF de grootste. Die belegt wel enkel in kortlopende bedrijfsobligaties.

Belastingtechnisch zijn de volgende zaken relevant. Bij geldmarktfondsen of -ETF’s die een coupon uitkeren – de zogenoemde uitkerende of distribuerende fondsen – moeten beleggers roerende voorheffing van 30 procent op het uitgekeerde bedrag betalen.

Voor fondsen of ETF’s die de uitkeringen herbeleggen – de accumulerende of kapitaliserende fondsen – geldt de Reynders-taks. Dat is een belasting van 30 procent op de eventuele meerwaarde bij de verkoop van het fonds.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content