‘Financieringstekort door hervorming kinderbijslag kan oplopen tot 239 miljoen euro’

© istock

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) uit kritiek op het budgettair kader rond de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

“De conceptnota schept een onvolledig budgettair kader dat de haalbaarheid van de voorgestelde hervorming binnen een budgetneutraal kader moet aantonen”, meldt de SERV, het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners. De SERV vindt in de nota van de regering-Bourgeois geen duidelijke ramingen terug van onder meer het aantal rechthebbenden en van de impact van de overgangsmaatregelen voor de sociale toeslagen.

Op basis van de inschatting die de SERV bijgevolg maakt van de budgettaire kost komt de raad uit op een tekort op jaarbasis van 30 tot 239 miljoen euro, vergeleken met de geraamde begrotingscijfers voor 2019.

Volgens de SERV heeft de regering geen budgetneutraal voorstel uitgewerkt. Over de reële omvang va het tekort kan er evenwel geen uitspraak worden gedaan. Wel zegt de SERV dat de stabiliteit van het door de regering en minister van Welzijn en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) voorgestelde kinderbijslagsysteem op termijn ondermijnd dreigt te worden.

De SERV heeft ook nog andere punten van kritiek. Zo betreurt de raad dat de leeftijdsgebonden kostendekking wordt losgelaten. “De voorgestelde universele participatietoeslagen, die weliswaar verschillen naar de leeftijd van het kind, zijn veeleer symbolisch en te beperkt van omvang om daadwerkelijk tegemoet te komen aan de stijgende kosten van kinderen naarmate ze ouder worden”, luidt het.

Met de participatietoeslagen, bovenop het basisbedrag van 160 euro voor elk kind, wil de regering ouders overtuigen om hun kinderen naar school te sturen. Meer specifieke vragen heeft de SERV bij de toeslagen van 150 euro per jaar voor 3- en 4-jarigen. Flankerende maatregelen zoals sensibilisering en intensieve begeleiding zijn beter, aldus de SERV.

Eerder had ook het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) van de Universiteit Antwerpen kritiek op de nieuwe kinderbijslag. Het systeem zal de kinderarmoede niet significant doen dalen, luidde het. (Belga/BO)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content