Een stukje onterven zonder dat je het weet

© istock

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik) wordt vaak gebruikt om iets te schenken en toch nog inkomsten te behouden. Je moet echter wel opletten met een dergelijke schenking aan één van de kinderen. Hoe komt dat?

Voorbehoud van vruchtgebruik is populair

Het schenken met voorbehoud van vruchtgebruik wordt in de praktijk vaak toegepast en geldt als een echte klassieker. De schenker (moeder) behoudt dan bijvoorbeeld het vruchtgebruik van het kustappartement of de beleggingsportefeuille en de begiftigde (de dochter) krijgt enkel de blote eigendom. Deze techniek is populair omdat de schenker iets wegschenkt uit zijn vermogen en de latere successierechten vermijdt, maar wel nog zijn hele leven de vruchten (huur, dividenden, interesten, enzovoort) blijft genieten en voor een belangrijk stuk de controle behoudt.

Opletten voor valstrik in de wet

Schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik gebeuren het vaakst tussen ouders en kinderen, soms ook wel tussen groot­ouders en kleinkinderen. In dergelijke gevallen wordt soms uit het oog verloren dat artikel 918 Burgerlijk Wetboek dan van toepassing is. Concreet komt dit erop neer dat die schenking dan vermoed wordt ­’buiten erfdeel’ te zijn.. Een schenking ‘buiten erfdeel’ betekent dat deze schenking later niet ­’verrekend’ moet worden als de nalatenschap van de schenker openvalt. Het kind dat zo een schenking kreeg, wordt dus bevoordeeld ten opzichte van de andere kinderen, zonder dat daarbij uiteraard het reservataire deel mag aangetast worden

Hoe oplossen?

Doorgaans is het absoluut niet de bedoeling het kind te bevoordelen. Mag men dit oplossen door uitdrukkelijk in de schenkingsakte te bepalen dat de schenking niet ‘buiten erfdeel’, maar ‘als voorschot op de erfenis’ gedaan wordt? Volgens het Hof van Cassatie (Cassatie, 16.05.2002) is dat mogelijk. Je houdt hiermee dus best rekening bij het opstellen van de schenkingsakte, als je alle kinderen gelijk wil behandelen.

Partner Content