Doe je kleinkind eens een spaarverzekering cadeau: de voordelen op een rij

© iStock

Een spaarverzekering biedt diverse troeven om op een fiscaal vriendelijke manier te sparen voor de kleinkinderen. Als grootouder kan men de touwtjes in handen houden en men heeft veel vrijheid om de modaliteiten van de begunstiging van de kleinkinderen te bepalen.

Uiteraard zal menig bankier je adviseren om een spaarrekening te openen. Je stort hierop een bepaalde som en kan dit maandelijks of jaarlijks verder aanvullen. Een spaarrekening is uitermate liquide, dus steeds opvraagbaar, maar de geboden rente is vandaag zo goed als onbestaande.

Spaarverzekering

Je kan je kleinkund uit de de voorziene begunstiging schrappen als hij bijvoorbeeld in het verkeerde milieu terechtkomt

“Een spaarverzekering van het type tak 21 is een beter idee”, zo legt Sven Hubrecht, Expert Inheritance Tax Planning bij Optima, uit . “Als grootouder kan je steeds in eigen naam een dergelijke polis openen. Specifiek aan deze polis is dat er iemand wordt begunstigd (diegene die uiteindelijk de centen zal opstrijken). Het is dus perfect mogelijk jouw kleinkind(eren) als begunstigde in de polis mee op te nemen.”

Wat is nu zo voordelig aan deze formule? Sven Hubrecht geeft het antwoord. “Het grote voordeel zit in de flexibiliteit van deze begunstiging. Als eigenaar (verzekeringnemer) van de polis kan je steeds de begunstiging wijzigen. Stel dat een kleinkind de foute richting uitgaat en in het verkeerde milieu terechtkomt, dan schrap je de voorziene begunstiging. Bovendien kan je voorzien dat de uiteindelijke uitkering maar gebeurt op een bepaald tijdstip (bijvoorbeeld als jouw kleinkind 20 of 25 jaar is) of vrijkomt in schijven, kwestie van jouw kleinkinderen op de juiste wijze met geld te laten omgaan.”

Als eigenaar van de polis kan je trouwens steeds zelf een voorschot opnemen op de polis (en dus gelden terugnemen) en zelfs de volledige polis afkopen (en dus eigenlijk stopzetten) zonder dat de begunstigde hier iets tegen kan inbrengen.

Doe je kleinkind eens een spaarverzekering cadeau: de voordelen op een rij
© iStock

Geen roerende voorheffing

Bij de spaarverzekering (type Tak 21) moet er geen roerende voorheffing worden betaald op een uitkering bij overlijden. Bij een afkoop zal evenmin roerende voorheffing verschuldigd zijn op voorwaarde dat de polis minstens 8 jaar loopt of een overlijdensdekking heeft van 130 procent. Zie dit dus als een spaarvorm op lange termijn en niet als een rekening, vooral omdat er bij de instap een verzekeringstaks van 2 procent is verschuldigd.

Ten opzichte van de spaarrekening is er dus minder liquiditeit, maar een beter rendement. Een tak 21 biedt een kapitaalgarantie en een minimaal gegarandeerd rendement. In goede jaren kan dit worden aangevuld met een winstdeelname in functie van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij. In totaal kan je rekenen op een netto-opbrengst van 1,5 à 2,5 procent.

Successierechten

Moeten er successierechten worden op een uitkering bij overlijden van de grootouders? Sven Hubrecht geeft volgend antwoord. “Indien de Vlaamse successierechten van toepassing zijn, zal het kleinkind geen successierecht betalen op de eerste schijf van 12.500 euro. Indien enkel roerende goederen worden nagelaten zal het bedrag tussen 12.500 en 50.000 euro onderworpen worden aan een tarief van 4 procent. Indien een kleinkind bijvoorbeeld 20.000 euro verkrijgt zal daarvoor slechts 300 euro aan successierechten verschuldigd zijn.

Merk ten slotte op dat men ook rekening moet houden met de regels van het erfrecht waardoor bepaalde erfgenamen recht hebben op een minimum erfdeel (reserve). In de praktijk stelt dit hier meestal weinig problemen. De grootouders beslissen meestal om slechts een kleiner deel van het vermogen te schenken aan de kleinkinderen via een spaarverzekering zodat geen afbreuk wordt gedaan aan de reserve van de kinderen.(JS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content