België kent smalste loonkloof ter wereld

© BELGA

Nergens ter wereld neemt de loonkloof tussen mannen en vrouwen sneller af dan in België, zo blijkt uit Oeso-cijfers. Wellicht liggen de cao-barema’s aan de basis van de smalle loonkloof in ons land.

Het mediane maandloon van Belgische mannen ligt slechts 3,3 procent hoger dan dat van vrouwen. In Frankrijk bedraagt het 13,7 procent, in Nederland is dat 14,1 procent en in Duitsland 17,1 procent. In de Europese Unie gaat het gemiddeld om 19,1 procent. Dat schrijft De Standaard.

De Oeso-cijfers tonen dat de kloof in België de afgelopen jaren razendsnel is afgenomen. In 2000 lag het mediane loon voor mannen nog 13,6 procent hoger, vijf jaar later was dat 11,5 procent en nog eens vijf jaar later 7,0 procent. In de vier jaar daarna halveerde het cijfer nog.

Armoedespecialist Ive Marx van de Universiteit Antwerpen denkt dat de daling te maken heeft met de “sterke institutionalisering van de loonzetting” in ons land. Een heel groot deel van de werknemers wordt via barema’s betaald die vastgelegd zijn in algemeen bindende cao’s. In die barema’s wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen.

Dat er toch nog verschillen zijn, heeft onder meer te maken met verschillen in opleiding en beroepskeuze. Maar die verschillen worden steeds kleiner, zegt Marx. Bij de nieuwe generaties werknemers zijn de verschillen in opleidingsniveau verwaarloosbaar, of ze zijn zelfs omgekeerd. Dat is bijvoorbeeld het geval in de openbare sector, leren cijfers van Eurostat. Daar verdienen mannen minder dan vrouwen.

Pensioenkloof wel aanwezig

In dezelfde editie van de krant hekelt sp.a dan weer de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen. Die is volgens de oppositiepartij veel groter dan de loonkloof. Daar zijn verschillende redenen voor, klinkt het. Om te beginnen worden vrouwen na hun pensioen benadeeld door een eerdere echtscheiding. Vrouwen kunnen na hun pensionering aanspraak maken op een deel van het hogere pensioen van hun ex. Maar die regeling is volgens de sp.a onvoldoende. “Die regeling strookt niet met het principe dat de gezamenlijke vermogensaanwas bij een scheiding gesplitst worden”, zegt de partij in de krant.

Voorts vragen vrouwen niet altijd een overlevingspensioen of overgangsuitkering (voor jonge weduwen en weduwnaars) aan, terwijl ze daar wel recht op hebben.

Partner Content