Belg spaarde begin 2022 opnieuw meer na daling eind vorig jaar

© Getty Images

De spaarquote van de Belgische gezinnen is in het eerste kwartaal gestegen tot 15,7 procent, het hoogste percentage in drie kwartalen. In het slotkwartaal van 2021 was het aandeel van het totale inkomen dat gespaard wordt nog gedaald naar 12,8 procent, zo meldt de Nationale Bank vrijdag.

De stijging is te danken aan een sterke stijging van het beschikbaar inkomen van de gezinnen. Dat ging er 6,8 procent op vooruit, terwijl de consumptieuitgaven maar 3,2 procent toenamen.

Dat er meer inkomen beschikbaar was in de periode januari-maart, is dan weer voornamelijk te danken aan de daling van de belastingen op inkomen en vermogen. Die daling van de belasting compenseert een relatief krachtige stijging van die belastingen het voorgaande kwartaal, dixit de Nationale Bank. De hogere belastingen hadden toen geleid tot een daling van het beschikbaar inkomen en de spaarquote. Een en ander heeft te maken met de personenbelasting. ‘Die uitgesproken ontwikkelingen van het ene kwartaal tot het andere houden voornamelijk verband met de schommelingen van de inkohieringen op de personenbelasting.’

In de laatste drie maanden van 2021 bleek het spaargedrag van de gezinnen gedaald te zijn tot het niveau van voor de corona-episode. Tijdens de coronacrisis gaven gezinnen weinig geld uit, ook door de lockdowns, en spaarden ze massaal. In de loop van 2021 ging de geldbuidel open en evolueerde het spaargedrag van de gezinnen gaandeweg weer naar een normaal niveau.

Partner Content