Bankierseed en gescheiden Garantiefonds moeten vertrouwen in financiële instellingen versterken

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). © Belga Image

Om het vertrouwen in de financiële sector te garanderen en versterken, komt er een bankierseed en een gescheiden Garantiefonds. Bankmedewerkers die de bankierseed overtreden, zullen daarvoor een sanctie kunnen krijgen van de financiële waakhond FSMA.

Het gaat om twee initiatieven van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), die de ministerraad van de federale regering vrijdag heeft goedgekeurd.

“Wie vandaag objectief naar onze Belgische banken kijkt, ziet vooral een sterkere en weerbaardere sector dan ten tijde van de financiële crisis in 2008,” zegt Van Peteghem in een persbericht.

“Maar toch blijft het cruciaal om de rust te bewaren en het vertrouwen in de sector te garanderen en te versterken. Daarom ben ik bijzonder tevreden dat we vandaag met het vernieuwde Garantiefonds en de moderne bankierseed nieuwe stappen zetten in een nog stevigere vertrouwensbasis.”

Bankierseed

Via de bankierseed verbinden bankmedewerkers zich er persoonlijk toe de deontologische normen na te leven. Wie dat echter niet doet, door bijvoorbeeld bewuste misleiding, het nastreven van persoonlijk gewin of het niet benadrukken van verbonden risico’s, moet daar ook een sanctie voor kunnen krijgen.

Een wet over de tuchtprocedure werd al gesteld in 2019, maar trad om praktische redenen nog niet in werking.  Daar brengt minister Van Peteghem nu verandering in.

De nieuwe regeling voorziet dat de regels waaraan financiële instellingen al moeten voldoen, nu ook op individuele basis van toepassing zijn op bankmedewerkers. Die zullen bij overtreding daarvoor ook een sanctie kunnen krijgen van de financiële waakhond FSMA.

Naargelang de ernst van de overtreding kan het gaan van een waarschuwing tot een beroepsverbod van maximaal drie jaar. Wordt daar geen gevolg aan gegeven, dan volgen een administratieve boetes of dwangsommen.

Er komt ook een centraal register binnen de FSMA van wie onderworpen is aan een beroepsverbod.

Lees verder onder de video

Video | De bankierseed bestaat in Nederland al jaren. Kanaal Z legde in 2020 al uit waar het precies over gaat. Bekijk hier:

Gescheiden garantiefonds

De ministerraad gaf vrijdag ook groen licht voor de oprichting van een gescheiden Garantiefonds. Dat is het fonds dat tussenkomt wanneer een bank haar verplichtingen niet langer kan nakomen. De bankensector betaalt daarvoor ook bijdragen aan dat Garantiefonds. Die worden tot nu toe echter overgedragen aan de Schatkist. Als een interventie nodig is, moeten de middelen dus door de Schatkist worden voorgeschoten.

Dat is een complex en weinig transparant systeem, waar zowel het IMF als de Europese Commissie aanpassingen aan vragen. Daarom komt er nu dus een gescheiden fonds. 

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content