‘Alleen wie voltijds werkt, gaat er in 2017 op vooruit’

© Getty Images/iStockphoto

Volgens berekeningen van het armoedeplatform Decenniumdoelen draaien de laagste inkomens dit jaar voor de derde keer op rij op voor de kosten van de regeringsbesparingen. Elke Sleurs, staatsecretaris voor armoedebestrijding reageert scherpt op de studie.

Het samenwerkingsplatform werkt voor zijn onderzoek met twaalf gezinstypes, waaronder alleenstaanden en koppels, werklozen, halftijds werkenden, gepensioneerden, leefloners en voltijds werkenden.

Hoeveel betalen de armste gezinnen?

Alleen wie voltijds werkt, gaat er in 2017 op vooruit, zo blijkt uit de berekeningen. Zij krijgen er in 2017 gemiddeld 61 euro netto per maand bij, vooral dankzij de taxshift. Alle andere gezinnen leveren in, tot 59 euro per maand bij gezinnen met een leefloon.

De grootste slachtoffers van de belastinverschuiving zijn de gezinnen met een leefloon die twee kinderen hebben. Zij verliezen maandelijks 75 euro per maand. Een koppel met drie tieners verliest 48 euro. Een alleenstaande met een leefloon en één kind verliest 55 euro per maand.

Gezinnen met een laag inkomen (minder dan 34.500 euro bruto per jaar) leveren dit jaar gemiddeld 50 euro per maand in. Een werkloze verliest gemiddeld 47 euro per maand en een gepensioneerde 40 euro. Wie halftijds werkt levert gemiddeld 41 euro in.

Positieve cijfers betekenen dat deze gezinnen moeten inleveren, negatieve cijfers betekenen dat deze gezinnen elke maand meer over houden.
Positieve cijfers betekenen dat deze gezinnen moeten inleveren, negatieve cijfers betekenen dat deze gezinnen elke maand meer over houden.© decenniumdoelen

Turteltaks en indexsprong

Decenniumdoelen 2017 houdt rekening met de besparingen van de Vlaamse en de federale regering, zoals de Turteltaks, de indexsprong en de prijsstijging van de kinderopvang. Extra kosten die gezinnen kunnen vermijden, zoals de hogere accijnzen op tabak en alcohol en de prijsstijgingen bij het openbaar vervoer, worden niet meegerekend.

Daarnaast houdt het platform rekening met de positieve maatregelen, zoals de taxshift of de stijgende uitkeringen die het resultaat zijn van het nieuw interprofessioneel akkoord.

“Enkel voltijds werkenden winnen aan de taxshift, de rest betaalt. En dat al 3 jaar lang”, aldus Geysels. “De beloofde sociale correcties (voor de laagste inkomens, red.) zijn géén correcties. De mensen gaan er nog op achteruit”, hekelde de voorzitter.

“Armoede neemt toe”

Volgens Decenniumdoelen 2017 blijft de armoede in ons land toenemen. Cijfers van het armoedeplatform leren dat 1.7 miljoen Belgen, waarvan 700.000 Vlamingen, in armoede leven. De organisatie haalt een aantal beleidsplannen van de federale en Vlaamse regering aan die de vooropgestelde doelstellingen niet zullen halen. “Zo heeft Liesbeth Homans, Vlaams minister van Armoede al toegegeven dat ze haar eigen doelstelling met betrekking tot kinderarmoede niet zal halen”, klinkt het.

Ook Sleurs krijgt een veeg uit de pan. “Het federaal armoedeplan (juni 2016) bevat geen stappenplan richting optrekken van de sociale minima tot de armoededrempel”, aldus het armoedeplatform.

Homans en Sleurs worden eveneens door Groen terechtgewezen. “Minister Homans moet dringend uit haar pijp komen, en federaal staatssecretaris Sleurs weegt te licht om ook maar iets te betekenen in de strijd tegen armoede”, zeggen An Moerenhout (Vlaams) en Evita Willaert (federaal) naar aanleiding van de studie. Volgens hen is het onaanvaardbaar dat de federale en Vlaamse regering de meest kwetsbaren in de maatschappij in de steek laten.

“Armoederisico neemt net af”

'Alleen wie voltijds werkt, gaat er in 2017 op vooruit'
© belga

De staatssecretaris schiet op haar beurt met scherp op de berekeningen van Decenniumdoelen. Volgens haar creëert het platform bewust de indruk dat deze regering mensen de armoede in jaagt. Sleurs is ervan overtuigd dat het armoederisico juist afneemt. “We zien nu de eerste resultaten van ons beleid. De kentering is ingezet”, meent ze.

De staatssecretaris verwijst daarvoor naar enkele cijfers, zoals de lage werkloosheidsgraad en de verhoging van de sociale minima. Ook de voorspellingen van het Planbureau, dat tegen 2018 een significante daling van het aantal mensen in armoederisico verwacht, zijn volgens Sleurs een positief signaal.

Sleurs erkent dat de regeringen nog veel werk voor de boeg hebben. “Maar deze cijfers bevestigen zeer duidelijk dat de regering op het juiste spoor zit met haar armoedebestrijdingsbeleid”, besluit ze.

Partner Content