4 tips om je alimentatie te krijgen

© iStock

Het gebeurt wel eens dat diegene die recht heeft op een alimentatie, deze niet of niet op tijd krijgt. Enkele tips om dit te verhelpen.

Het meest gekende voorbeeld van de gevallen waar er een alimentatie moet betaald worden, is die van een echtscheiding. Als je recht hebt op een dergelijke vergoeding en de ex-echtgeno(o)t(e) betaalt deze niet of te laat, dan kunnen de volgende tips nuttig zijn.

Tip 1: doe beroep op een gerechtsdeurwaarder

In de eerste plaats kan je het vonnis (of de akte) waarin de alimentatie wordt toegekend, laten uitvoeren door een gerechtsdeurwaarder.

4 tips om je alimentatie te krijgen

De gerechtsdeurwaarder zal normaal eerst een afrekening opmaken en een zogenaamd bevel tot betalen betekenen aan de onderhoudsplichtige.Betaalt die dan nog niet, dan wordt wellicht beslag gelegd.

Dit beslag kan worden gelegd op de diverse vermogensbestanddelen van de onderhoudsplichtige, bijvoorbeeld op zijn onroerende goederen, inboedel, bankrekeningen,…

Tip 2: vraag een ontvangstmachtiging

Je kan aan de rechter die de alimentatie toekent ook een ontvangstmachtiging vragen. Dit houdt in dat je aan de rechter de toelating vraagt om de alimentatie automatisch en rechtstreeks van het inkomen van de onderhoudsplichtige te halen.

Gaat het om loon, dan is het de werkgever die wordt gecontacteerd. Heeft de onderhoudsplichtige inkomsten uit huur, dan is het de huurder die wordt aangesproken. De werkgever of de huurder zal met een dergelijke ontvangstmachtiging rechtstreeks aan de onderhoudsgerechtigde moeten betalen.

Tip 3: leg een strafklacht neer

4 tips om je alimentatie te krijgen

Wie de door hem of haar verschuldigde alimentatie niet correct betaalt, kan tot het misdrijf ‘familieverlating’ worden veroordeeld als hij of zij vrijwillig nalaat meer dan twee maanden correct te betalen.

De straf is maximaal zes maanden gevangenisstraf en een geldboete. Bij herhaling binnen de vijf jaar wordt de straf verdubbeld.

Tip 4: doe beroep op de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)

Om de achterstallen aan alimentatie te innen kan je ook naar DAVO stappen. Voorwaarde hiervoor is dat je je woonplaats in België hebt en dat het onderhoudsgeld tweemaal niet of onvolledig werd betaald in een periode van twaalf maanden voor de aanvraag.

Bovendien moet het onderhoudsgeld vastgesteld zijn in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of in een notariële akte.

In bepaalde gevallen kan je van DAVO een voorschot vragen op de alimentatie waarop je aanspraak kan maken. Deze voorschotten worden enkel toegekend met betrekking tot de niet-betaalde alimentatie voor de kinderen. (JS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content