Zelfstandigen krijgen extra vergoeding voor mantelzorg

© Getty Images/iStockphoto

Zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk stoppen om te zorgen voor een gehospitaliseerde vader of moeder, een ernstig zieke partner of een gehandicapt kind kunnen voortaan een financiële tegemoetkoming krijgen.

Werknemers en ambtenaren die instaan voor de zorg van een zwaar ziek familielid kunnen al vele jaren op een sociale regeling via hun werk rekenen. Zo kunnen bedienden en arbeiders tijdskrediet opnemen en kunnen ambtenaren hun carrière tijdelijk onderbreken. Zelfstandigen daarentegen die hun activiteit tijdelijk stopzetten om hun familie bij te staan, bleven in de kou staan. Niet alleen verminderde hun inkomen sterk, maar ze moesten ook dezelfde sociale bijdragen blijven betalen.

Voorwaarden financiële tegemoetkoming

Sedert 1 oktober 2015 kunnen zelfstandigen die zorg dragen voor een hulpbehoevend familielid rekenen op een financiële tussenkomst. In drie gevallen waarbij een zelfstandige de activiteiten tijdelijk onderbreekt, kan hij aanspraak maken op een vergoeding:

  • In geval van een zware ziekte van een naast familielid (ouders en verwanten tot de tweede graad);
  • Om palliatieve zorgen aan te bieden aan een naast familielid (ouders en verwanten tot de tweede graad);
  • Om te zorgen voor een gehandicapt kind tot de leeftijd van 25 jaar.

De financiële steun zal worden toegekend en dit gedurende maximaal 6 maanden per aanvraag met een plafond van 12 maanden over het geheel van de loopbaan. De steun kan worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij men aangesloten is. Een attest van de behandelende geneesheer moet worden toegevoegd, maar niet voor gehandicapte kinderen.

Bedrag van de steun

De steun bestaat uit twee delen: enerzijds een maandelijkse toekenning van 1142,22 euro en anderzijds een vrijstelling van de betaling van de sociale bijdragen. Alle sociale rechten met inbegrip van de wettelijke pensioenvorming blijven behouden gedurende de trimesters zonder betaling van de sociale bijdragen.

Zelfstandigen kunnen eveneens beroep doen op steun in geval van gedeeltelijke onderbreking van hun activiteiten. Bij een onderbreking van 50 procent, kan een maandelijkse vergoeding van 557,11 euro per maand worden uitbetaald, evenwel zonder vrijstelling van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content