Wie krijgt je erfenis bij je overlijden als je geen testament hebt?

© iStock

Aangezien je geen kinderen hebt zou je graag hebben dat bij je overlijden alles naar de je echtgenoot gaat. Is dat automatisch zo of moet je dan een testament opstellen?

Er zijn broers en zussen

De meeste Belgen zijn gehuwd met het wettelijk stelsel. Stel dat je geen kinderen hebt, maar wel bijvoorbeeld broers en zussen. In dat geval zal de langstlevende echtgenoot de volle eigendom erven van je aandeel in het gemeenschappelijke vermogen. Aangezien de andere helft van de langstlevende is, krijgt ze dus de volledige gemeenschap in volle eigendom.

Bovendien krijgt de langstlevende ook het vruchtgebruik van je eigen vermogen. Dat zijn dan bijvoorbeeld de zaken die je al had van voor het huwelijk, alsook wat je erfde of geschonken kreeg.

En als de echtgenoten gehuwd zijn onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen? Dan bestaat er geen gemeenschappelijk vermogen. De langstlevende echtgenoot erft alleen het vruchtgebruik op de eigen goederen van de overledene.

Als je wil dat de langstlevende erfgenaam meer krijgt (bv. alles in volle eigendom) dan volstaat het je testament in die zin op te stellen. Broers en zussen zijn immers geen zogenaamde reservataire erfgenamen.

Er zijn geen andere erfgenamen

Als er geen andere erfgenamen zijn krijgt de langstlevende echtgenoot de volle eigendom van de volledige nalatenschap. Dat hoeft zelfs niet speciaal geregeld te worden, dat volgt rechtstreeks uit de wet. Alles is voor hem of haar.

En als de (groot)ouders nog leven?

Het gaat hier meer bepaald om de zogenaamde ascendenten (dit zijn de ouders, de groot­ouders, enz.). Als men geen kinderen heeft, dan hebben de ouders van de overleden echtgenoot elk recht op 1/4 van de nalatenschap.

Is de vader bijvoorbeeld al overleden, dan krijgt de moeder 1/4 en dan gaat 1/4 naar de eventuele ouders van de vader (de grootouders van de erflater) als die nog zouden leven. Maar… als de overleden echtgenoot via een testament alles nalaat aan de langstlevende, dan kunnen de ascendenten daar niets aan doen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content