Wachtlijst personen met een handicap afgenomen, sterke stijging persoonsvolgende budgetten

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). © Belga Image

Het aantal personen met een handicap dat wacht op meer ondersteuning is in 2021 afgenomen. Dat blijkt dinsdag uit het jaarverslag van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). In 2020 was nog sprake van 16.523 wachtenden, een jaar later was dat cijfer gedaald tot 15.918.

Die daling is vooral toe te schrijven aan de sterke stijging op het vlak van persoonsvolgende budgetten. Eind december 2021 ondersteunde het VAPH 27.266 personen met een handicap op die manier. Een jaar eerder waren dat er nog 25.399. In 2021 werden 4.026 nieuwe persoonlijke budgetten ter beschikking gesteld. Ook dat is een fikse stijging in vergelijking met een jaar eerder, toen het om 2.825 nieuwe persoonlijke budgetten ging.

Het VAPH schrijft de stijging toe aan het Zorginvesteringsplan en de investering van 107 miljoen euro om deze legislatuur alle vragen in de hoogste prioriteitengroep perspectief te bieden op een persoonsvolgend budget. De wachtenden situeren zich dan ook hoofdzakelijk in prioriteitengroep 2 (5.034 personen) en 3 (10.590 personen).

Ook het aantal minderjarigen dat werd ondersteund nam in 2021 toe. Het afgelopen jaar ontvingen 1.522 minderjarigen een persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Het jaar voordien waren er dan nog 1.129.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits reageert tevreden. ‘Dankzij de grote investeringen van de Vlaamse regering zijn we er voor het eerst in geslaagd om alle mensen met de hoogste zorgnoden perspectief te geven op ondersteuning. Tot 2021 hebben zij een budget ontvangen, de anderen binnen deze groep kunnen dat binnen de 18 maanden na hun aanvraag verwachten. We konden ook meer persoonlijke-assistentiebudgetten toekennen. Maar het werk is nog niet klaar, ook de andere prioriteitengroepen willen we perspectief bieden.’

Partner Content