Waarom langdurige werklozen sneller worden afgewezen bij het solliciteren

© belga

Werkgevers zien langdurige werkloosheid als een signaal van lagere motivatie, en dat vormt de belangrijkste reden waarom langdurig werklozen vaker meteen worden afgewezen bij het solliciteren. Dat blijkt aan een doctoraat van Eva Van Belle van de vakgroep Sociale Economie, meldt de Gentse universiteit.

Na een webgebaseerd onderzoek bij bijna 90.000 Vlamingen werden 219 recruiters (personen die instonden voor het aanwerven) overgehouden voor het experiment, waarbij ze een oordeel moesten vellen over vijf fictieve sollicitanten. ‘Deze sollicitanten verschilden van elkaar in geslacht, opleidingsniveau, werkervaring, sociale activiteiten en werkloosheidsduur (van 1 tot 36 maanden).

De deelnemers rangschikten deze kandidaten en gaven aan in welke mate ze deze zouden uitnodigen voor een jobgesprek. Daarnaast beoordeelden ze de sollicitanten op acht kenmerken, waaronder ingeschatte motivatie en intellectuele en sociale vaardigheden’, zegt de Gentse universiteit in een persbericht.

Lagere motivatie

‘Werklozen hebben er alle belang bij om in hun cv en motivatietekst elementen op te nemen die hun motivatie signaleren’

De resultaten van het onderzoek bevestigen eerdere internationale bevindingen. ‘Recruiters worden bij het oordelen over jobkandidaten geconfronteerd met zeer beperkte informatie. Zij gebruiken dan de informatie waar ze wel over beschikken om andere zaken die hen interesseren te voorspellen. Wat uit ons onderzoek zeer duidelijk naar voren komt, is dat recruiters langdurige werkloosheid zien als een signaal van lagere motivatie. Dit blijkt veruit de belangrijkste reden waarom langdurig werklozen vaker meteen worden afgewezen bij het solliciteren’, zegt Van Belle.

Verder zien werkgevers langdurig werklozen als minder verstandig, minder sociaal vaardig, minder mee met recente technologieën en minder gemakkelijk op te leiden. ‘Het onderzoek toont aan dat werklozen er alle belang bij hebben om in hun cv en motivatietekst in het bijzonder elementen op te nemen die hun motivatie signaleren. Instanties die werklozen begeleiden, dienen dit te benadrukken.’

Partner Content