Vlaamse werknemers kunnen zich herscholen met verlof, cheques en kredieten

© ImageGlobe

De Vlaamse regering gaat opleidingsverlof, opleidingscheques en opleidingskredieten gebruiken bij haar beleid om werknemers te steunen die zich willen herscholen of herkwalificeren. De regering heeft daarover een akkoord bereikt met de sociale partners.

Het bereikte akkoord is een gevolg van de zesde staatshervorming, die de bevoegdheid voor de opleiding van de werknemers van het federale niveau naar de gewesten bracht.

Drie instrumenten

Het opleidingsbeleid zal worden gestoeld op drie instrumenten: Vlaams opleidingsverlof (ter vervanging van het betaald educatief verlof), Vlaamse digitale opleidingscheques en een Vlaams opleidingskrediet.

Die wijzigingen zullen geen financiële gevolgen hebben in vergelijking met het huidige beleid, zo garandeert Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). “Tot nu toe werd er 70 miljoen euro voorzien aan alle opleidingen voor werknemers. Dat totale bedrag blijft gelijk. Hoe dat bedrag zal worden opgesplitst over de verschillende instrumenten, moet wel nog worden bekeken.”

Daarnaast werden er enkele criteria uitgetekend voor het aanbod van de opleidingen. Zo zal er rekening worden gehouden met de mate waarin de opleiding arbeidsgericht is, inspeelt op ‘knelpuntkwalificaties’ en rekening houdt met technologische evoluties. Voorts wordt er ook werk gemaakt van een administratieve vereenvoudiging, bijvoorbeeld door één opleidingsportaal te voorzien.

Tot slot zal de Vlaamse regering ook zorgen voor een jaarlijkse evaluatie van de opleidingen, die slechts een tijdelijk erkenning krijgen. “Dat betekent dat een opleiding die niet meer actueel is, bijvoorbeeld omdat de beroepsinhoud gewijzigd is, niet meer aan de criteria zal voldoen en dus zal worden stopgezet”, aldus Muyters.

Partner Content