Vlaamse regering akkoord met verdeling reserves federale kinderbijslagfondsen

Jo Vandeurzen © Belga

De Vlaamse regering heeft een ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd over de verdeling van de reserves van de federale kinderbijslagfondsen. In totaal gaat het om een bedrag van zowat 96 miljoen euro. De kwestie komt op de agenda van het Overlegcomité, het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen van het land.

In de zesde staatshervorming werd de kinderbijslag overgeheveld van het federale niveau naar de deelentiteiten. Vanaf 1 januari 2019 zal Vlaanderen zelf instaan voor de uitbetaling van kinderbijslag. Vlaanderen heeft onlangs beslist welke private uitbetalers (naast de publieke uitbetaler) zullen instaan voor die maandelijkse uitbetaling. Het gaat om Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily en Parentia.

De bestaande kinderbijslagfondsen beschikken echter nog over een pak reserves die moeten verdeeld worden over hun regionale opvolgers. De federale fondsen beschikken over twee soorten reserves. Zo is er een gezamenlijke pot van 79 miljoen euro aan administratieve reserves voor beheersverrichtingen. Daarnaast is er nog een reservefonds van bijna 17 miljoen euro voor kinderbijslagverrichtingen. Alles samen dus een bedrag van 96 miljoen euro.

Over de verdeling van die federale reserves onder de deelentiteiten is lang onderhandeld. Er is nu in een ontwerp van samenwerkingsakkoord sprake van een verdeelsleutel waarbij elke entiteit reserves zal krijgen naargelang het aantal rechthebbende kinderen op 31 december 2018. ‘De Vlaamse uitbetalers zullen dus de reserves van hun federale voorgangers toebedeeld krijgen, berekend op basis van het aantal Vlaamse kinderen dat ze bedienen’, legt het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen uit.

‘Met deze middelen kunnen de Vlaamse uitbetalers de dienstverlening op 1 januari 2019 verder verzekeren en de nodige inversteringen blijven doen’, klinkt het. De Vlaamse regering heeft het ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd. De regering-Bourgeois zal nu een nota over de kwestie agenderen op het Overlegcomité, het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen. Bedoeling is dat de deelentiteiten daar ook hun groen licht geven.

Partner Content