‘Schuldsaldoverzekering bij consumentenkrediet niet voor iedereen nuttig’

© iStock

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) raadt consumenten aan “tweemaal na te denken” om een schuldsaldoverzekering te nemen bij een consumentenkrediet. “Producten die duur zijn voor de dekking die ze bieden”, oordeelt de financiële waakhond.

Schuldsaldoverzekeringen worden typisch afgesloten voor woonkredieten, maar kunnen ook worden afgesloten bij consumentenkredieten: leningen die worden aangegaan voor bijvoorbeeld een wagen, huishoudtoestellen, elektronica, … Een schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat het resterende saldo van het krediet niet meer afgelost moet worden wanneer de kredietnemer overlijdt.

Zijn schuldsaldoverzekeringen wel nuttig voor consumentenkredieten, die toch voor kleinere bedragen en korte looptijden worden afgesloten? De FSMA trekt het nut niet in twijfel, maar niet voor iedereen. “Een schuldsaldoverzekering is vooral nuttig voor mensen die op korte termijn een hoog overlijdensrisico lopen”.

In beperkte gevallen een schadevergoeding

Wie een consumentenkrediet aangaat, doet er dus goed aan zich af te vragen of hij een dergelijke schuldsaldoverzekering nodig heeft”

Concreet blijkt uit een analyse van de schadegevallen in de periode 2011-2015 dat verzekeraars slechts in 0,24 procent van de bestaande contracten een schadevergoeding uitkeerden. In die periode ontvingen de onderzochte verzekeraars – goed voor het grote deel van de markt – jaarlijks gemiddeld ongeveer 65 miljoen euro aan premies. Slechts twaalf procent daarvan werd uitgekeerd. Ter vergelijking: bij brandverzekeringen is dat 52 procent.

Opvallend: meer dan de helft van het premiebedrag, 35 miljoen euro of 53 procent, gaat naar de betaling van kosten en commissielonen. Bij één verzekeraar waren die kosten en commissielonen goed voor meer dan 70 procent van de betaalde premies. Ter vergelijking: bij brandverzekeringen is dat 30 procent.

De resterende 35 procent is winst voor de verzekeringsonderneming. Bij brandverzekeringen bedraagt dat cijfer 18 procent.

“Duur voor de dekking die ze bieden”, klinkt het bij de FSMA over de onderzochte schuldsaldoverzekeringen voor consumentenkredieten. “Wie een consumentenkrediet aangaat, doet er dus goed aan zich af te vragen of hij een dergelijke schuldsaldoverzekering nodig heeft”.

Partner Content