Overspel partner: moet je na een scheiding nog onderhoudsuitkering betalen?

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Als een echtgenoot ‘vreemd’ ging kon zijn partner hem vroeger wel eens laten betrappen op overspel. Bestaat die mogelijkheid nog steeds? Hoe moet men daarbij te werk gaan?

Heel wat mensen denken dat sinds de echtscheidingswetgeving een aantal jaren geleden gewijzigd is, een betrapping op overspel niet meer mogelijk is. Maar is dat wel zo?

Het kan ook nu nog

Een betrapping op overspel is ook nu nog steeds mogelijk. Het is dus niet zo dat dit door de recentste echtscheidingswet zou zijn afgeschaft.

Heeft het zin?

Zo’n betrapping vormt nog altijd het beste bewijs dat een echtgenoot een overspelige relatie heeft. De betrapping kan zinvol zijn om dadelijk aan te tonen dat het huwelijk onherstelbaar is ontwricht (en zo zeer snel een echtscheiding te bekomen).

Door de echtgenoot te laten betrappen op overspel kan men ook wel eens ontsnappen aan het moeten betalen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding voor die partner. De betrapping op overspel kan integendeel geen invloed hebben op de onderhoudsuitkering die eventueel voor de kinderen moet worden betaald.

Een betrapping op overspel kan ook een nuttige onderhandelingstroef zijn bij een echtscheiding door onderlinge toestemming. Zit je zelf in een echtscheiding dan is het aangewezen met een advocaat te overleggen over het nut (en de mogelijkheid) van een betrapping op overspel.

Hoe ga je tewerk?

Om een echtgenoot op overspel te kunnen betrappen moet een machtiging worden gevraagd aan de rechtbank. Die stelt een gerechtsdeurwaarder aan om tot de betrapping over te gaan. Een betrapping kan niet gebeuren tussen 9 u ’s avonds en 5 uur ’s morgens.

Partner Content