Opsporing van mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming werpt vruchten af

. © BELGA

Veel mensen weten niet dat ze recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, zo heeft de Christelijke Mutualiteit (CM) vastgesteld. CM ging de voorbije twee jaar actief op zoek naar rechthebbenden. Dankzij de nieuwe manier van werken, bereikt CM drie keer meer rechthebbenden dan voordien, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen.

Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming betaalt minder bij de huisarts, de apotheker of in het ziekenhuis. Zo betalen patiënten met de verhoogde tegemoetkoming bij de huisarts (met globaal medisch dossier) maar 1 euro remgeld in plaats van 4 euro. Ze hebben ook recht op de regeling betalende derde. Mensen die een specifieke uitkering ontvangen, zoals het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen of de integratietegemoetkoming, hebben ook recht op de verhoogde tegemoetkoming. Voor hen past het ziekenfonds de regeling automatisch toe.

Ook op basis van het gezinsinkomen kunnen mensen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Tot twee jaar geleden hadden ziekenfondsen daar geen zicht op. Maar sinds augustus 2015 krijgen de ziekenfondsen een signaal van de fiscus wanneer leden onder de inkomensgrens zitten die recht geeft op de verhoogde tegemoetkoming. Zij krijgen een uitnodiging om een inkomensonderzoek op te starten.

Op twee jaar tijd heeft CM daardoor 149.000 leden kunnen aanschrijven. Daarvan hebben er 22.200 (15 procent) met succes de verhoogde tegemoetkoming aangevraagd.

CM pleit ook voor een voortzetting van de actieve opsporing. Daar is niet alleen informatie van de fiscus voor nodig. ‘Ook OCMW’s of ziekenhuizen kunnen mensen wijzen op het bestaan van de verhoogde tegemoetkoming. Wij zijn ook voorstander van het semi-automatisch recht om de verhoogde tegemoetkoming op te starten zonder dat mensen er moeten naar vragen. Daarvoor hebben we wel voldoende gegevens nodig’, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van CM.

Partner Content