Mogen erfgenamen de erfenis anders verdelen dan vermeld in het testament?

© iStock

Met een testament kan men precies bepalen wie wat krijgt wanneer men overlijdt. Maar stel dat de erfgenamen een andere verdeling willen dan in het testament staat. Mogen zij onderling iets anders overeenkomen?

Stel, vader is een weduwnaar en bij zijn overlijden laat hij 2 zonen en een dochter na. In zijn testament heeft hij zijn nalatenschap mooi als volgt verdeeld: de dochter krijgt zijn huis, de ene zoon zijn collectie kunst en oldtimers en de andere zoon de spaarrekeningen en beleggingsportefeuille.

Maar de drie kinderen zouden dat liever op een andere manier verdelen. Kan er dan onderling (geheel of gedeeltelijk) geruild worden? Wat zijn hier de mogelijkheden?

Anders verdelen mag

De kinderen (legatarissen genoemd) zijn niet verplicht om de verdeling die in het testament staat exact te volgen. Zij mogen dus iets anders overeenkomen, maar het is dan natuurlijk wel vereist dat ze het daarover eens zijn.

Een volledige verdeling

Een eerste mogelijkheid is dat de kinderen in ons voorbeeld overeenkomen om de gehele nalatenschap te verdelen zoals het hen het best uitkomt. Ze kunnen dus vrij overeenkomen wie wat krijgt. Ze mogen ook de bij testament toegekende goederen geheel of gedeeltelijk ruilen. Het is zelfs mogelijk om de éne meer toe te kennen dan de andere als er bijvoorbeeld iets moet gecompenseerd worden.

Een gedeeltelijke verdeling

Maar het is ook perfect mogelijk dat ze afspreken om de nalatenschap slechts gedeeltelijk te verdelen. Zo kunnen ze overeenkomen om bijvoorbeeld enkel de spaarrekeningen en de beleggingen te verdelen.

Nog een andere mogelijkheid is dat slechts één kind zijn aandeel volledig uitgekeerd krijgt en de anderen in onverdeeldheid blijven. Het is dus perfect mogelijk dat bijvoorbeeld de dochter het huis krijgt en dat de 2 broers (voorlopig) in onverdeeldheid blijven.

Partner Content