Meer dan 8.000 aanvragen voor Vlaams zorgkrediet

© belga

Dit jaar zijn er 5.728 aanvragen ingediend voor het Vlaams zorgkrediet. Sinds de invoering van het nieuwe systeem in september 2016 staat de teller van het aantal aanvragen op meer dan 8.000. Dat blijkt uit cijfers die Belga heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters.

Sinds september 2016 doven enkele bestaande stelsels van loopbaanonderbreking op Vlaams niveau uit. Voor het personeel van de openbare sector (Vlaamse overheid, onderwijs en lokale besturen) geldt sindsdien het nieuwe Vlaamse zorgkrediet.

In dat nieuwe systeem kunnen personeelsleden hun loopbaan enkel nog onderbreken om een opleiding te volgen of om voor iemand te zorgen. Aan de bestaande federale thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand) is niets veranderd. Die zijn blijven bestaan.

Zorgen voor kind

Met het Vlaams zorgkrediet krijgen personeelsleden recht op 18 maanden voltijds zorgkrediet, 36 maanden halftijds of 90 maanden lang 1/5de. Het krediet kan in 5 gevallen aangevraagd worden. Daarbij zijn er opvallende gelijkenissen met de federale thematische verloven. Het gaat om zorg voor een kind tot 12 jaar, zorg voor een kind met een handicap, zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid, palliatieve zorg en voor het volgen van een opleiding.

Uit cijfers van het kabinet-Muyters blijkt nu dat er tussen september 2016 en eind juni 2017 8.089 aanvragen zijn ingediend. Van die aanvragen zijn er intussen 5.859 goedgekeurd (1.124 in 2016 en 4.735 in 2017).

In acht op de tien gevallen (79 procent) gaat het om ouders die vragen om te zorgen voor hun kind van minder dan 12 jaar. In een op de tien gevallen (11 procent) gaat om de zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid. In 8 procent van de dossiers gaat het om de aanvraag voor het volgen van een opleiding en in een beperkt aantal gevallen om zorgen voor een kind met een handicap (1,6 procent) of om palliatieve zorg (0,4 procent).

Partner Content