Mag je ex-werkgever vragen dat je je opleidingskosten terugbetaalt?

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Je volgt bij je werkgever enkele cursussen op zijn kosten of je neemt deel aan studiedagen die hij betaalt. Moet je die kosten vergoeden als je kort nadien ontslag neemt en elders aan de slag gaat?

Als je werkgever een opleiding voor jou betaalt en je neemt nadien ontslag, kan hij de kosten van de opleiding soms deels van jou terugvragen. Kijk na of er een scholingsbeding in je arbeidsovereenkomst staat.

Er staat niets in je arbeidsovereenkomst

Als er niets in je arbeidsovereenkomst staat hoef je je geen zorgen te maken. Je werkgever kan dan niet vragen dat je hem iets terugbetaalt. Dat geldt zelfs als je bij een concurrent in dienst treedt of als zelfstandige begint met een concurrerend bedrijf.

Er is een scholingsbeding

Staat er in je arbeidscontract een scholingsbeding dan kan je werkgever soms wel een terugbetaling vragen. Het beding moet aan strikte voorwaarden voldoen en kan lang niet in alle contracten en voor alle opleidingen worden opgenomen.

Zo kan het alleen gelden voor werknemers die meer verdienen dan 33.203 euro per jaar. Verplichte opleidingen om de job te kunnen uitoefenen of opleidingen die minder dan 80 uur duren komen niet in aanmerking.

Het speelt niet

Als het beding al geldig is, speelt het niet als je ontslagen wordt. Geef je zelf je ontslag of word je ontslagen om een dringende reden dan speelt het veelal wel (tenzij dit gebeurt binnen de eerste zes maand van de arbeidsovereenkomst).

Bedrag beperkt

Het bedrag dat je maximaal moet terugbetalen is beperkt. Het mag niet meer bedragen dan 80 procent van de vormingskost als je vertrekt vóór 1/3 van de overeengekomen periode.

Het maximum bedraagt 50 procent als je vertrekt tussen 1/3 en 2/3 van de overeengekomen periode en 20 procent bij vertrek na 2/3 van de overeengekomen periode. In ieder geval mag de vergoeding nooit meer mag bedragen dan 30 procent van je jaarlijks loon.

Partner Content