Lezersvraag: Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

© Getty Images/iStockphoto
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Mijn bank heeft 33 procent belasting ingehouden op een transactie, waar volgens mij geen speculatiebelasting op verschuldigd was. Hoe kan ik die belasting terugkrijgen?

De speculatiebelasting was een voorheffing op de meerwaarde van een verkoop binnen de zes maanden na de aankoop van aandelen, opties en warrants. Volgens advocaat Jan Tuerlinckx was de heffing zo complex dat het voor financiele instellingen moeilijk was te bepalen of op een verkoop roerende voorheffing moest worden ingehouden. Bij twijfel hebben sommige banken de belasting veiligheidshalve ingehouden. “Het wordt de verantwoordelijkheid van de belegger om bezwaar in te dienen.”

Kristof Spagnoli van Eubelius Advocaten legt uit dat de bezwaartermijn in beginsel zes maanden is vanaf de kennisgeving van de inning. “Aangezien er in de praktijk geen kennisgeving van de inning is, bedraagt de termijn vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar dat de voorheffing werd gestort. ”

Spagnoli legt uit hoe zo’n bezwaarschrift er moet uitzien. “Het moet het type belasting (roerende voorheffing) vermelden, het aanslagjaar en zo veel mogelijk aanvullende gegevens bevatten, zoals het bedrag en de datum van de inhouding. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn. U moet aangeven waarom de inhouding van de roerende voorheffing niet correct was. U kunt kopieën van de aan- en de verkoopbewijzen toevoegen.”

Vragen over al uw geldzaken zijn welkom op moneytalk@moneytalk.be. U kunt in onze mailbox ook anoniem getuigenissen achterlaten over aangename of minder aangename situaties die een weerslag hebben gehad op uw persoonlijke vermogen. De redactie zal in de mate van het mogelijke haar expertise inzetten om u te helpen of daarvoor bij specialisten te rade gaan.

Partner Content