Laattijdige annulatie door vliegtuigmaatschappij? U hebt recht op een compensatie

© BI

Een luchtvaartmaatschappij die niet kan bewijzen dat een passagier meer dan twee weken op voorhand werd verwittigd van de annulering van zijn vlucht, moet die passagier een vergoeding betalen. Dat geldt ook wanneer de vervoersovereenkomst werd gesloten via een onlinereisbureau. Dat staat in een arrest van het Europees Hof van Justitie.

De rechters in Luxemburg kreeg een vraag voorgeschoteld over een geschil waarbij een man via een onlinereisbureau een vlucht had geboekt van Schiphol naar Suriname. Die was gepland op 14 november 2014. Op 9 oktober verwittigde luchtvaartmaatschappij SLM het reisbureau over de annulering van de vlucht. Het reisbureau stelde de passagier op 4 november daarvan in kennis.

Bewijslast bij maatschappij

De passagier vroeg daarop een forfaitaire compensatie van 600 euro. Hij baseerde zich daarvoor op de Europese verordening die voorschrijft dat een passagier recht heeft op een vergoeding, tenzij de annulering minstens twee weken op voorhand werd meegedeeld. SLM weigerde omdat de maatschappij de wijziging van de vertrekdatum wel tijdig aan het reisbureau had gemeld. Het reisbureau waste dan weer zijn handen in onschuld. Zijn taak is overeenkomsten sluiten met reizigers. Het is niet verantwoordelijk voor schemawijzigingen, luidde het.

Het Europees Hof meldt donderdag dat de bewijslast voor het melden van de annulering bij de luchtvaartmaatschappij ligt. Zodra ze niet kan aantonen dat een passagier twee weken op voorhand is verwittigd van de annulering, moet ze een compensatie ophoesten. En dat niet alleen in geval van een rechtstreekse overeenkomst met de passagier, maar ook wanneer de overeenkomst werd gesloten via een derde, zoals een onlinereisbureau.

Het Hof preciseert niettemin dat de luchtvaartmaatschappij het recht behoudt om een schadevergoeding te vorderen van eender wie ervoor verantwoordelijk is dat de maatschappij haar verplichtingen niet is nagekomen, ook van derden. Ze kan een terugbetaling eisen van een touroperator waarmee de maatschappij een overeenkomst heeft.

Partner Content