Kan je werkgever eenzijdig je job wijzigen?

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Je werkgever wil je functie in zijn bedrijf wijzigen. Of hij wil een deel van je takenpakket anders invullen. Moet je dat zomaar aanvaarden? Kan hij je verplichten om de andere job aan te nemen?

Als je werkgever je een andere functie wil geven kan hij je akkoord daarmee vragen. Ga je akkoord dan is er geen enkel probleem. Kan hij je de wijziging ook eenzijdig opdringen?

Hij kan het lang niet altijd

Je werkgever moet de arbeidsvoorwaarden die hij met jou in het arbeidscontract overeenkwam in principe naleven. Niettemin mag hij die binnen bepaalde grenzen eenzijdig wijzigen als dat nodig is om economische redenen. Hij mag geen belangrijke wijzigingen aanbrengen aan arbeidsvoorwaarden die essentieel zijn. Je functie binnen het bedrijf wordt meestal als essentieel beschouwd.

Hou er rekening mee dat niet elke wijziging van functie belangrijk is. Hoe vager je functie omschreven is, hoe gemakkelijker je werkgever je andere taken kan opleggen. Hoe hoger je functie is, hoe flexibeler je moet zijn.

Stel je werkgever in gebreke

Voert je werkgever eenzijdig een belangrijke wijziging door in je functie waarmee je het niet eens bent, reageer dan dadelijk. Doe dat schriftelijk (best via een aangetekende brief). Laat hem weten dat je weigert de wijziging te aanvaarden. Vraag hem je oude functie terug. Maak voorbehoud om andere maatregelen te nemen als hij hier niet op in gaat.

Impliciet ontslag

Brengt je brief je werkgever niet op betere gedachten, dan kan je zeggen dat hij -door eenzijdig een belangrijke wijziging aan te brengen aan je functie- je arbeidsovereenkomst verbrak. Je kan dan een verbrekingsvergoeding van hem vragen. Doe dat niet zomaar.

Win eerst het advies van een advocaat of van je vakbond in. Wacht daar niet mee. Doe je dat toch, dan riskeer je dat je werkgever zegt dat je de wijziging stilzwijgend aanvaardde.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content