Is je vennootschap beschermd tegen faillissement van de bank?

© iStock

Zijn de rekeningen die je vennootschap heeft bij de bank beschermd als die overkop gaat?

Zoals je weet, worden de gelddeposito’s onder bepaalde voorwaarden beschermd tot een bedrag van 100.000 euro. Deze garantie geldt per persoon en per financiële instelling. Heb je bijvoorbeeld geld op een rekening bij bank A en op een rekening bij bank B, dan kan je aanspraak maken op een bescherming van twee keer 100.000 euro.

Voor welke tegoeden?

Dit geldt zowel voor spaardeposito’s en kasbons als voor aandelen, obligaties en beleggingen in beleggingsfondsen op een effectenrekening, als die laatste effecten verloren zouden zijn gegaan in het faillissement. Ook tegoeden op een tak-21 beleggingsverzekering zijn beschermd tot 100.000 euro.

Ook voor vennootschappen

Deze waarborg van het beschermingsfonds geldt zowel voor natuurlijke personen als voor rechtspersonen (vennootschappen). Let wel, grote ondernemingen zijn uitgesloten van deze bescherming. Het gaat dan meer bepaald om ondernemingen die een personeelsbestand hebben van meer dan 100 personen op jaarbasis, of die twee van de volgende drempels overschrijden: een balanstotaal van meer dan 3,65 miljoen euro, een jaaromzet van meer dan 7,3 miljoen euro (exclusief btw) of een jaarlijks gemiddeld personeelsbestand van meer dan vijftig personen.

Zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die een verkorte balans mogen neerleggen, zijn dus wel beschermd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content