Is een dynamisch of “getrapt” testament mogelijk?

© Getty Images/iStockphoto

Je zou graag een testament opmaken om je partner goed te beschermen. Maar aan de ander kant zou je graag hebben dat als de kinderen het huis uit zijn er meer naar de kinderen gaat en minder naar je partner. Kan je dan een zogenaamd “getrapt” testament opmaken om dit op te vangen?

Alles evolueert

Wie een testament opmaakt zet daarin hoe hij precies wilt dat zijn nalatenschap wordt verdeeld bij zijn overlijden. Het fiscale aspect speelt daarin vaak ook voor een stukje mee. Bij de opmaak van een notarieel of eigenhandig geschreven testament wordt uiteraard uitgegaan van de huidige situatie. Maar op termijn kan deze situatie grondig veranderen.

Voorbeeld

Stel je bent 50 jaar oud, gehuwd met 3 studerende kinderen op kot. Als je zou overlijden staat je echtgenote er helemaal alleen voor, zodat je vindt dat ze best meer krijgt dan wat de wet voorziet en ze ook vlot de erfbelasting van iedereen kan betalen. Je zou dat graag in je testament zetten. Maar als je over meer dan 5 jaar zou overlijden (de kinderenzijn dan afgestudeerd als alles goed gaat) volstaat eigenlijk de gewone wettelijk regeling die trouwens fiscaal goedkoper zou uitkomen. Overlijd je nog later, dan heb je misschien zelfs nog een andere regeling voor ogen.

Getrapt of dynamisch testament

Je kan natuurlijk telkens de situatie verandert een nieuw testament laten opmaken (kostprijs +/- 500 euro voor een notarieel testament). Maar kan je ook een testament maken dat mee-evolueert met je levenssituatie? Dat kan perfect, voor zover het maar duidelijk is.

Zo zou je bv. in je testament kunnen zetten dat als je voor je 55 jaar overlijdt de gezinswoning en 80 procent van de roerend goederen naar de echtgenote gaat, bij overlijden vanaf 55 jaar de wettelijke regeling van toepassing is, enz. Het speelt daarbij geen rol om welk soort testament het gaat.

Partner Content