Elke dag 78 Belgische consumenten opgelicht

© Getty Images/iStockphoto

Bij het nieuwe centrale meldpunt van de federale overheidsdienst Economie, dat vandaag exact een jaar bestaat, zijn 28.500 meldingen binnengekomen van misleiding, fraude en oplichting.

De meldingen leidden tot 2.600 dossiers over uiteenlopende malafide praktijken. Dat schrijft De Tijd.

Belgische consumenten hebben in een jaar tijd 2.195 meldingen gedaan van fraude met vervalste facturen. Daarnaast kwamen 3.725 aangiftes binnen van fraude met e-commerce en van 2.193 pakjes die niet geleverd werden.

Het aanspreekpunt telde ook 3.400 meldingen van mensen die ongewenste commerciële telefoontjes kregen terwijl ze op de bel-me-niet-meerlijst stonden. Op basis daarvan spande de Economische Inspectie rechtszaken aan tegen twee bedrijven die dwangsommen kregen voor hun opdringerige belgedrag. Andere meldingen hadden betrekking op namaakproducten (850), misleidende reclame (800), problemen met de garantiewetgeving (600) of zwarte handel in concerttickets (400).

Een centrale plaats

“Voor consumenten of bedrijven is het niet altijd evident te weten bij welke instantie ze moeten zijn om misleiding, fraude of oplichting te melden”, zegt Kris Peeters, minister van Economie en Consumentenzaken. “Het meldpunt geeft ze één centrale plaats waar ze terechtkunnen. Dat heeft afgelopen jaar geleid tot 70 procent meer meldingen.”

Wie het slachtoffer is geworden van misleiding, bedrog, fraude of oplichting kan dat melden aan het meldpunt via deze link. Eenmaal de bevoegde instanties de klacht hebben ontvangen starten zij een onderzoek. De bevoegde diensten komen weliswaar niet tussen in een individueel probleem en verstrekken in principe geen informatie over het onderzoek.

Peeters steekt bovendien een tandje bij om fraudelueze praktijken aan te pakken. Zo hebben 72 controleurs deze maand een benoeming gekregen als officier van de gerechtelijke politie. Dankzij het nieuwe statuut krijgen ze voortaan ook onderzoeksbevoegdheid voor de dossiers op het snijpunt van economische inbreuken en strafrechtelijke overtredingen. Daarnaast zijn economische experts binnenkort gebonden door het beroepsgeheim.

Partner Content