Eigenaars verliezen woning door Vlaamse boskaart: bekijk hier de kaart

© BelgaImage

Sommige mensen die bouwgrond bezitten kun daar niet langer een woning op plaatsen omdat die door de Vlaamse regering als kwetsbaar zonevreemd bos wordt bezien.

Eind maart bereikte de Vlaamse regering een akkoord om 12.262 hectare zonevreemde bossen te beschermen. Het gaat om bossen die buiten de groene bestemmingen liggen, onder meer in woon-, industrie-, recreatie-, landbouw- of in een andere niet-groene bestemming. Die bossen waren minder beschermd en dus kwetsbaar.

In essentie kan kappen er alleen nog na een akkoord van de Vlaamse regering. Wijst die een kapaanvraag af, dan moeten de bossen binnen de twee jaar een andere ruimtelijke bestemming krijgen en krijgt de eigenaar een compensatie.

Na het openbaar onderzoek dat op 16 mei start is gegaan, zullen de kwetsbare bossen definitief beschermd worden. De fragmenten kwetsbaar bos zijn nu al voorlopig beschermd tot het openbaar onderzoek afloopt op 14 juli. De ontwerpkaart is hier raadpleegbaar.

En wat met bouwgronden?

Mensen zonder enige verwittiging hun bouwgrond afpakken omdat er een paar bomen op staan: willen we zulke drama’s echt aanrichten?

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft 15.001 sites met zonevreemd bos geteld op de kaarten van kwetsbare zonevreemde bossen van de Vlaamse regering. Die gebieden met zonevreemd bos zijn gemiddeld 80 are groot en beslaan volgens de federatie vaak meerdere kadastrale percelen waardoor ze verschillende eigenaren hebben. “Daardoor dreigen tienduizenden eigenaars hun gronden niet meer te kunnen benutten waarvoor zij die hebben aangekocht”, klinkt het in het communiqué.

In Vlaanderen vallen de zonevreemde bossen voor 1.630 hectare samen met woongebied en voor 502 hectare met industriegebied. Daardoor treft de bescherming van de bossen vooral particulieren. De waarde van hun gronden kunnen fors dalen en ze kunnen op hun perceel zonevreemd bos geen woning meer bouwen of uitbreiden.

“We hadden net een compromis getekend voor een stukje bouwgrond in het groen, maar nu valt die droom in duigen doordat het perceel plots als bos wordt ingekleurd. Dit kan toch niet?”, luidt een getuigenis in Het Laatste Nieuws. “Ik heb vorig jaar een lap bouwgrond gekocht, ik beval over 3 weken en nu lig ik daar plots met een stuk bos. Wat moet ik doen?”, reageert een vrouw in hetzelfde stuk.

De Vlaamse boskaart botst ook op veel kritiek van CD&V en een groep van burgemeesters en parlementsleden van Open Vld. “Mensen zonder enige verwittiging hun bouwgrond afpakken omdat er een paar bomen op staan: willen we zulke drama’s echt aanrichten?”, klinkt het.

Eigenaars kunnen nog tot 14 juli opmerkingen en bezwaren indienen tegen de voorlopige afbakening. Opmerkingen kunnen aangetekend verstuurd worden of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij het Agentschap voor Bos en Natuur.

Partner Content