Drie verplichtingen die je hebt als je door ziekte niet kan gaan werken

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Vorig jaar was er dagelijks gemiddeld 5,12 procent van het personeel afwezig wegens ziekte. Wat moet je doen als je zelf ziek wordt?

Als je ziek bent en niet kan gaan werken heb je een aantal verplichtingen. Hou je je daar niet aan, dan riskeer je je recht op een gewaarborgd loon te verliezen.

Verwittig je werkgever

Breng je werkgever dadelijk op de hoogte van je afwezigheid. Kan je dat zelf niet omdat je bijvoorbeeld bent opgenomen in het ziekenhuis, laat dan een familielid of vriend je werkgever contacteren. Lukt ook dat niet verwittig dan je werkgever zodra je daartoe in staat bent.

Tenzij er in het arbeidsreglement iets anders staat, kan je kiezen hoe je dat doet (zo bijvoorbeeld met een mail, sms of telefoontje). Bij een discussie moet jij bewijzen dat je je werkgever op de hoogte bracht.

Bezorg een medisch attest

Je moet je werkgever een medisch attest bezorgen als hij dat vraagt. Je moet het ook doen als die verplichting is opgenomen in het arbeidsreglement of een collectieve arbeidsovereenkomst.

Je moet het attest naar je werkgever sturen (of het binnenbrengen op het werk) binnen de twee werkdagen. In een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement kan een andere termijn staan. De termijn loopt vanaf het begin van je ongeschiktheid of vanaf het moment dat je werkgever je om een attest vraagt.

Werk mee aan de controle

Je werkgever kan gedurende de volledige duur van je ziekte een controlearts vragen om je medische ongeschiktheid te verifiëren. Je moet hieraan je medewerking geven.

Een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement kan bepalen dat je je thuis (of op het opgegeven adres) ter beschikking moet houden van een controlearts gedurende maximaal 4 opeenvolgende uren tussen 7 en 20 uur.

De sanctie

Hou je je niet aan deze verplichtingen dan riskeer je je gewaarborgd loon te verliezen. In extreme en uitzonderlijke gevallen kan je werkgever je ook ontslaan om een dringende reden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content