Dit verandert er op 1 oktober

E-bikes © BELGA

Een nieuwe maand, heel wat nieuwe wetten. Ook op 1 oktober wordt u wakker met enkele nieuwe regels.

Meer controles bij langdurig zieken

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) laat vanaf 1 oktober meer controles uitvoeren bij langdurig zieken. Daarvoor zal het Rijksinstituut voor Invaliditeit en Ziekteverzekering (RIZIV) een team van artsen inschakelen. Dat bevestigt het kabinet-De Block, al blijkt het team nog niet volledig samengesteld.

Eind 2015 waren ongeveer 370.000 werknemers langdurig ziek in België. In heel 2015 trok de overheid bijna 5 miljard euro uit aan ziekte-uitkeringen. Volgens het kabinet-De Block is het doel van de maatregel om personen die kunnen werken zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, desnoods deeltijds of in een aangepaste functie. Na een maand krijgen de zieken, met uitzondering van de zware zieken, al een vragenlijst toegestuurd om na te gaan hoe de zieken hun kansen op hervatting inschatten. Daarnaast gaat dus ook een team van artsen aan de slag dat steekproeven moet uitvoeren. Over de sancties voor wie hardnekkig weigert te werken, is nog geen duidelijkheid.

Snelle elektrische fiets? Rijbewijs en helm, alstublieft

Wie met een elektrische fiets rijdt die meer dan 25 kilometer per uur haalt, zal een rijbewijs moeten kunnen voorleggen. Ook een helm en een nummerplaat zijn dan verplicht.

De regel geldt voor de zogenaamde speed pedelecs, elektrische fietsen met trapondersteuning tot 45 kilometer per uur. De speed pedelecs krijgen een apart statuut toebedeeld binnen de bromfietsen, naast het type A en B. Daarom wordt een rijbewijs dus verplicht. Het gaat echter enkel om een theoretische proef, geen praktische.

Voorts zal ook een valhelm vanaf 1 oktober verplichte kost zijn én een nummerplaatje met registratie. Daarnaast zal iemand die met een speed pedelec rijdt een verzekering moeten nemen. Voor de volledigheid: voor elektrische fietsen met een vermogen tot 250 watt en een maximale snelheid tot 25 kilometer per uur, verandert er niets. Wie echter met elektrische fietsen tot 1.000 watt en met een maximale snelheid tot 25 kilometer per uur rijdt, moet voortaan minimaal 16 jaar oud zijn. Hetzelfde geldt voor de speed pedelecs.

Uitzendkrachten moeten contract krijgen op eerste werkdag

De 48-urenregeling voor uitzendarbeid is vanaf 1 oktober niet meer. De 48-urenregel gaf het uitzendbureau twee werkdagen de tijd om de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid schriftelijk op te maken. Dat kan nu niet meer: elke arbeidsovereenkomst voor interimarbeid moet voortaan schriftelijk worden vastgesteld ten laatste op het moment waarop de uitzendkracht in dienst treedt.

Deze regel zorgde voor rechtsonzekerheid bij de uitzendkracht, omdat zijn arbeidsovereenkomst pas schriftelijk werd opgemaakt nadat hij al aan de uitzendopdracht was begonnen of die al had beëindigd, in geval van dagcontracten. Daarom schrapte de regering de 48-urenregel.

Wel zal de schriftelijke vaststelling van de arbeidsovereenkomst voortaan op drie manieren mogelijk zijn.

  • Een klassieke schriftelijke overeenkomst
  • Een elektronische overeenkomst, die wordt ondertekend via een gekwalificeerde elektronische handtekening (e-ID) of een gekwalificeerde elektronische zegel
  • Een elektronische overeenkomst die wordt ondertekend door een ander type elektronische handtekening, op voorwaarde dat die toelaat de identiteit van de partijen, hun instemming met de inhoud van de overeenkomst en het behoud van de integriteit van die overeenkomst te verzekeren.

Als een rechtsgeldig ondertekend akkoord ontbreekt bij de start van de opdracht, zal de arbeidsovereenkomst onderworpen zijn aan de regels voor een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. Alleen wanneer de niet-ondertekening volledig te wijten is aan de uitzendkracht zelf, geldt deze sanctie niet.

Banken snoeien opnieuw in de rentes

Enkel kleinere banken hebben de afgelopen dagen het mes gezet in de spaaropbrengsten. Onder meer wie een spaarrekening heeft bij de internetbank NIBC Direct zal voortaan minder verdienen aan zijn spaargeld. Zo daalde op 28 september de basisrente van het internetspaarboekje met 10 basispunten tot 0,30 procent. De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10 procent, het wettelijke minimum in ons land. De bank sleutelde ook aan de opbrengsten van de getrouwheidsrekening en de Flex rekening. Ook de opbrengsten op een termijnrekening gingen voor de bijl.

Slecht nieuws is er eveneens voor de spaarders die voortaan een termijnrekening willen openen bij Argenta. De bank-verzekeraar heeft op 28 september onder meer de spaaropbrengsten van een termijnrekening op zeven en acht jaar verlaagd met 20 basispunten. Zo brengt een termijnrekening op 7 jaar voortaan 0,90 procent bruto op en op 8 jaar 1 procent bruto.

Geen loon in cash meer

Vanaf 1 oktober mogen de werkgevers hun werknemers niet langer in cash uitbetalen. Ze zijn verplicht het geld via een overschrijving op een bank- of postchequerekening, een postassignatie of een circulaire cheque over te maken. Een betaling in cash is wel nog toegelaten als dat in een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

(Belga/JVL/NS)

Partner Content