Dit kan je doen als je schade lijdt door een verkeersdrempel

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Volgens Touring voldoen 70 procent van de verkeersdrempels niet aan de wettelijke voorschriften. Wat kan je doen als je schade lijdt doordat je over zo’n drempel rijdt?

Heel wat verkeersdrempels zijn te hoog of hebben een te hoge hellingsgraad. Het gebeurt dan ook geregeld dat een autobestuurder schade lijdt aan zijn auto door over zo’n drempel te rijden of dat een fietser of motorrijder daarop ten val komt.

Er zijn wettelijke voorschriften

Er bestaan wettelijke voorschriften waaraan zo’n drempel qua vorm moet voldoen. Zo mag een drempel onder andere tussen 4 en 4,80 meter lang zijn. Een drempel van 4 meter mag maximaal 10 cm hoog zijn gaande tot 12 cm voor een drempel van 4,80 meter. Op deze afmetingen worden beperkte afwijkingen toegestaan.

Bovendien bestaan er strikte wettelijke spelregels over de wegen waarop deze drempels mogen worden aangebracht. Zo mogen ze bijvoorbeeld alleen in een bebouwde kom worden aangelegd of buiten een bebouwde kom op plaatsen waar een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur geldt. Een verkeersdrempel mag bovendien niet in een bocht worden aangelegd.

Ook wat betreft de signalisatie ervan en de markeringen die erop moeten worden aangebracht gelden voorschriften.

Schade en dan?

Lijd je schade door over een verkeersdrempel te rijden, dan kan je nazien of die wel aan de wettelijke voorschriften voldoet. Is dat niet het geval dan kan je de wegbeheerder daarvoor aansprakelijk stellen. Veelal is dat de gemeente of de stad waar de drempel is gelegen.

Hou er rekening mee dat als men kan aantonen dat je rijgedrag aan de basis lag van de schade (je reed bijvoorbeeld te hard) je deels of volledig zelf aansprakelijk kan worden gesteld.

Zorg voor bewijzen

Zorg er voor dat je bewijzen hebt dat je schade leed door de drempel. Neem foto’s van de omgeving, de drempel en de schade aan je auto. Vraag aan mensen die in de buurt zijn om te getuigen. Neem dadelijk ter plaatse contact met de politie en vraag dat een agent langskomt. Wil men dat niet doen, ga dan dadelijk langs het politiebureau. Vraag om een copie van het PV dat wordt opgemaakt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content