De bankgift mét behoud van de (anonieme) bankkaart als nieuwe techniek?

© iStock

Iets wegschenken voor de fiscus, maar toch nog aan het geld kunnen als het echt nodig is, is de droom van vele ouders-schenkers. Een techniek die daarom in de praktijk opduikt is de bankgift met behoud van de bankkaart. Hoe werkt dit en is dit sluitend?

Gegeven is gegeven

De wet bepaalt heel duidelijk dat een schenking onherroepelijk is. Of eenvoudig gezegd: “geven is geven”. Dit is een heel belangrijk principe waar slecht in heel uitzonderlijke gevallen kan van afgeweken worden. Zo zijn schenkingen tussen gehuwden, gedaan tijdens het huwelijk en buiten huwelijkscontract, altijd zonder meer herroepbaar.

Ook als de begiftigde de voorwaarden van de schenking niet naleeft of wegens ondankbaarheid, is een geldige schenking herroepbaar. Maar normaal gezien is een schenking onherroepelijk, zodat de schenker er niet kan op terugkomen.

Geven en terugnemen?

Een clausule in het bewijs van de bankgift of de notariële schenkingsakte inbouwen, waarbij de schenker zich het recht voorbehoudt om de geschonken zomaar terug te nemen kan dus niet. Toch is het vaak zo dat als ouders aan de kinderen schenken, ze graag nog zouden kunnen terugkomen op deze schenking als het echt nodig zou zijn (bijvoorbeeld ze hebben dringend geld nodig).

De truc met de bankkaart

Een trucje dat in de praktijk opduikt is dat de ouders schenken op de rekening van de kinderen, maar waarbij zij de bankkaart van de rekening houden. Zo kunnen ze anoniem cash afhalen van de rekening via bancontact, als ze toch nog geld nodig zouden hebben.

Deze techniek zouden we zeker afraden. Vooreerst wordt algemeen aangenomen dat dit strijdig is met de onherroepelijkheid van de een schenking, want de ouders kunnen het geld op elk moment terugnemen. Maar bovendien kunnen de kinderen op het geld van de rekening halen en/of de bankkaart laten blokkeren. Niet echt een sluitende techniek dus.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content