Philippe Vlerick – Vlerick Group

“Eerst en vooral moet op uitgavenvlak de tering naar de nering gezet worden. Het beslag van de overheden op de Belgische economische taart is veel te hoog en moet drastisch naar beneden.”

“Dit kan door besparingen enerzijds en door groei van ons BNP anderzijds. Het is enkel denkbaar van meer lasten te leggen als tegelijkertijd drastisch in andere lasten wordt gesneden. Concreet voor mij betekent dit dat enkel meer lasten op inkomsten uit kapitaal kunnen gelegd worden als tezelfdertijd, en als noodzakelijke voorwaarde, de patronale lasten op arbeid worden verminderd.”

“Dit laatste moet er dan voor zorgen dat we onze competitiviteit op het vlak van de loonkost, op zijn minst tegenover onze buurlanden, terugvinden en zo weer met duurzame groei kunnen aanknopen. Ik pleit voor een ‘new deal’ die door sociale partners en overheden gedragen worden. Ik laat in het midden of dit in een unitair model of in een confederaal model moet uitgevoerd worden.”

“Het verhogen van belasting op inkomsten uit kapitaal zou nefast zijn zonder drastisch in te grijpen op de overheidsuitgaven. Onze overheden leven boven hun stand. Het opheffen van, of echt sleutelen aan de notionele intrest zou onze geloofwaardigheid tegenover multinationale groepen een onherstelbare deuk geven. Wel moeten misbruiken van de maatregel hard aangepakt worden.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content