Verhoging vakantiegeld kost 37.000 gepensioneerden geld

© BELGA

De verhoging van het vakantiegeld voor kleine werknemerspensioenen heeft vorig jaar ongeveer 37.000 gepensioneerden geld gekost. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsdienst Pensioenen.

De laagste werknemerspensioenen kregen in mei vorig jaar extra vakantiegeld. Goed nieuws voor de betrokkenen, behalve voor de circa 37.000 gepensioneerden die daarnaast ook een klein ambtenarenpensioen kregen, zo bleek. Door een koppeling tussen beide stelsels kregen zij niet meer, maar minder vakantiegeld.

Na een klacht van een gepensioneerde trad de Ombudsdienst Pensioenen in actie. De koppeling klopte wettelijk, maar “de bedoeling van de wetgever was duidelijk een verhoging van het totale vakantiegeld”, stipt de dienst aan.

Die redenering werd uiteindelijk ook gevolgd door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS), die de ambtenarenpensioenen uitbetaalt. “Op 18 december 2014 betaalt de PDOS de achterstallige vakantiegelden uit aan zowat 36.975 gepensioneerden”, zo staat in het jaarverslag.

Daniel Bacquelaine (MR), minister van Pensioenen
Daniel Bacquelaine (MR), minister van Pensioenen

De bevoegde minister vaardigde begin april ook een KB uit dat het probleem de wereld uit helpt. “Hierdoor zorgt de bemiddeling van de Ombudsdienst Pensioenen ervoor dat in mei 2015 37.000 gepensioneerden in totaal niet minder, en een deel zelfs meer vakantiegeld zullen ontvangen.”

De ombudsdienst roept meer algemeen op om bij elke maatregel “te anticiperen op eventuele ongewenste effecten die zouden kunnen ontstaan in een ander pensioenstelsel met de bedoeling deze te voorkomen of althans tot een minimum te herleiden.”

Aanspraak op minimumpensioen niet altijd mogelijk

Een ander pijnpunt die naar de oppervlakte kwam tijdens de voorstelling van het jaarverslag is dat mensen met een gemengde loopbaan soms geen aanspraak kunnen maken op op het minimumpensioen.

Om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen moet je een voldoende lange loopbaan hebben gehad. Voor mensen die hun hele loopbaan werknemer, zelfstandige of ambtenaar zijn geweest, is dat redelijk eenvoudig vast te stellen.

Er kunnen zich echter problemen stellen bij gemengde loopbanen, omdat de verschillende pensioenstelsels andere voorwaarden stellen aan het minimumpensioen. Zo wordt bij een aanvraag om een minimumpensioen te krijgen als zelfstandige of werknemer, geen rekening gehouden met de werkjaren als ambtenaar, en vice versa.

“Een aantal gepensioneerden krijgen dus door het feit dat ze een gemengde loopbaan hebben geen minimumpensioen”, stelt de Ombudsdienst Pensioenen vast.

Tony Van Der Steen, de Nederlandstalige ombudsman Pensioenen
Tony Van Der Steen, de Nederlandstalige ombudsman Pensioenen

De dienst roept op om “alle gewerkte jaren in welke hoedanigheid voor één minimumpensioen te laten meetellen.”

Niet alleen de voorwaarden, maar ook de bedragen van de minimumpensioenen verschillen. “Er zijn momenteel een tiental verschillenden bedragen van minimumpensioen”, aldus de ombudsman, Tony Van Der Steen.

Aan de bedragen wordt de komende maanden wel een mouw gepast: het is de bedoeling dat vanaf 1 augustus 2016 de bedragen van het minimumpensioen van zelfstandigen en werknemers volledig gelijkgeschakeld zijn, zo herhaalden de minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en van Zelfstandigen Willy Borsus dinsdag bij de overhandiging van het jaarverslag van de Ombudsdienst Pensioenen.

‘Nood aan modernisering uitbetaling pensioenen’

De verouderde manier van pensioenen uitbetalen is een derde pijnpunt dat de ombudsdienst aankaart. Zo is de cheque nog altijd de normale betaalwijze voor ambtenarenpensioenen.

Gepensioneerde ambtenaren die hun pensioen op hun rekening willen krijgen, moeten met een document van de PDOS, die de ambtenarenpensioenen uitbetaalt, naar hun bank gaan om het document er in drievoud te laten invullen.

“Dat de gepensioneerde ambtenaar zelf alle stappen moet zetten om zijn pensioen op zijn rekening te ontvangen, sluit niet meer aan bij wat men in de 21ste eeuw mag verwachten van een moderne overheid”, zegt Van Der Steen.

“De ambtenaar ontvangt zijn wedde op zijn rekening na melding van zijn rekeningnummer aan de personeelsdienst. Hij mag dan ook verwachten dat zijn pensioen eveneens op zijn rekening zal worden gestort na eenvoudige melding van zijn rekeningnummer aan de pensioendienst.”

Voor de pensioenen van werknemers en zelfstandigen werd de wet al in 2004 gewijzigd en sindsdien is overschrijving op een rekening er de standaardprocedure.

Derde jaar op rij minder vragen

Uit het verslag bleek ook dat de Ombudsdienst Pensioen voor het derde jaar op rij minder vragen heeft gekregen over pensioenen of de pensioendienst. Ze kreeg vorig jaar ongeveer 250 verzoeken minder dan in 2013.

Dat de ombudsdienst minder verzoeken krijgt, is volgens de Nederlandstalige ombudsman Tony Van Der Steen te danken aan inspanningen inzake bijverdienen tijdens het pensioen. “Vroeger waren er verschillende regels voor werken naast het pensioen, waardoor gepensioneerden soms hun hele pensioen moesten terugbetalen”, aldus de ombudsman. “Dat leidde steevast tot een hele hoop vragen.” Na inspanningen om de regels te stroomlijnen, “is die hele problematiek nagenoeg verdwenen.”

(Belga/NS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content