Regering investeert 34 miljoen euro in verdere digitalisering mypension.be

De ministerraad maakt 34 miljoen euro vrij voor verschillende digitaliseringsprojecten voor de toepassing mypension.be. Dat melden minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) en minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) vrijdag.

Mypension.be is het online portaal waar je terecht kan om je eigen pensioendossier op de voet te volgen. Het is een van de meest gebruikte federale tools. Bijna 2,5 miljoen mensen maakten er vorig jaar gebruik van.

De nieuwe projecten, die worden uitgevoerd door de Federale Pensioendienst en het RSVZ, zullen er onder meer voor zorgen dat buitenlandse pensioenen geïntegreerd worden op mypension.be. Ze zullen bovendien de bescherming tegen cybercriminaliteit verder optimaliseren.

Er komt ook een globaal overzicht waarop de opgebouwde pensioenrechten van het wettelijk en het aanvullende pensioen samen zichtbaar zullen zijn. Minister Lalieux benadrukt het belang daarvan in het licht van de ambitie om de tweede pensioenpijler te veralgemenen voor werknemers en zelfstandigen.

Tot slot gaat er bijzondere aandacht naar de integratie en automatisering van de gegevens van zelfstandigen op mypension.be. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de automatisering van beslissingen tot toekenning en uitbetaling van hun pensioen of aan nieuwe scenario’s, die dan op mypension.be te raadplegen zijn. Zo kan de impact van een verandering in de loopbaan of gezinssituatie op hun toekomstige pensioenrechten gesimuleerd worden.

Partner Content