Ook een waarborg van 100.000 euro op je tak 21 en pensioensparen?

© iStock

Op je spaarrekening geldt de waarborg van 100.000 euro. Maar hoe zit dat voor je tak 21, tak 23, spaarverzekering, groepsverzekering en VAPZ?

Depositogarantiesysteem

Het gekende depositogarantiesysteem komt tot maximum 100.000 euro tussen als je bank failliet zou gaan en dus niet meer in staat is tegoeden terug te betalen. Maar hoe zit dat voor je (spaar)verzekeringen?

Tak 21 en pensioensparen?

De meeste zogenaamde tak 21 genieten ook van de bescherming van de Belgische bescherming van 100.000 euro. Het gaat dan om bedragen die je belegd hebt in een levensverzekeringsproduct naar Belgisch recht met een gewaarborgd rendement (bijvoorbeeld 1,50% + bonus). Heel concreet gaat het dus om de klassieke tak 21 of spaarverzekering, pensioenspaarverzekeringen en gewone levensverzekeringen met fiscaal voordeel. Pensioenspaarfondsen en een tak 23 (beleggingsverzekeringen) vallen hier dus buiten.

En je groepsverzekering en VAPZ?

De producten uit de zogenaamde tweede pensioenpijler vallen echter niet onder deze bescherming van 100.000 euro. Dat betekent dus dat je IPT (zeg maar groepsverzekering) en je vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) niet genieten van deze extra bescherming. Maar daar tegenover staat dat er strenge controles zijn voor verzekeraars en zij de nodige reserves moet opbouwen voor het geval ze in moeilijkheden zouden komen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content