Mypension.be toont naast pensioendatum nu ook pensioenbedrag

Daniel Bacquelaine © Belga Image

Zo goed als de hele beroepsactieve bevolking kan voortaan op mypension.be zicht krijgen op hoeveel pensioen hij of zij zal krijgen. Federaal pensioenenminister Daniel Bacquelaine stelde de geüpdatete site dinsdag voor. De minister beklemtoonde wel dat het gaat om een bedrag dat berekend werd op basis van de huidige wetgeving en de loopbaan tot dusver.

Sinds begin vorig jaar was het al mogelijk om op MyPension de pensioneringsdatum op te vragen. Ook het bedrag van de tweede pensioenpijler kon al opgevraagd worden. Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme noemt MyPension ‘een gps die de burger op eenvoudige wijze door het complexe pensioenlandschap kan gidsen’.

De update van dinsdag gaat over het toekomstig wettelijk pensioen, de eerste pijler. ‘Tot voor kort wist de burger vaak niets over de werkelijkheid van zijn pensioenrechten, en moest hij zich richten tot verschillende diensten, afhankelijk van zijn beroepsstatuut’, aldus Bacquelaine. MyPension moet de toekomst ’tastbaarder’ maken. Voor Bacquelaine toont het vernieuwde platform een van de centrale waarden van de pensioenhervorming aan: transparantie.

Bacquelaine hamerde er ook op dat MyPension geen machine is die de toekomst voorspelt. ‘Het is vooral een instrument dat burgers kan helpen om hun verantwoordelijkheid te nemen, zodat ze bewust zijn van de impact die hun keuzes hebben.’ De Federale Pensioendienst maakt zich sterk dat 96 procent van de Belgen nu de nodige info kan krijgen op het platform: 100 procent van de zelfstandigen, 99 procent van de werknemers, 94 procent van de vastbenoemde ambtenaren en 70 procent van de Belgen met een gemengde loopbaan (werknemer-ambtenaar).

Met deze extra info hoopt de Pensioendienst nog meer Belgen naar het platform te krijgen. Sinds januari 2016, toen Belgen hun pensioneringsdatum konden opzoeken, raadpleegden al 1,12 miljoen Belgen hun pensioendossier op de site. In de toekomst wil de Federale Pensioendienst het ook mogelijk maken om simulaties uit te voeren, en zo na te gaan wat de gevolgen zijn van bepaalde loopbaankeuzes op het pensioen. Zo moet het vanaf maart volgend jaar mogelijk worden om de impact te berekenen van de diplomabonificatie. In 2019 volgt de mogelijkheid om loopbaankeuzes te simuleren.

Partner Content