Mijnwerkers trekken woensdag naar Brussel voor pensioenregeling

De mijnwerkers verzamelen woensdag voor een manifestatie in Brussel. De Vriendenkring Kempische Steenkolenmijnen wil dat de federale pensioendienst de berekeningen voor mijnwerkerspensioenen herziet.

Mijnwerkers van de Kempense Steenkoolmijnen en een delegatie Waalse mijnwerkers zullen woensdag naar de Zuidertoren in Brussel trekken, waar de federale pensioendienst is gevestigd. De Limburgse mijnwerkers vertrekken om 7.36 uur aan het station van Zolder en arriveren om 9.16 uur in Brussel-Zuid. ‘Op het plein tegenover de voet van de Zuidertoren, en publiekelijk voor alle aanwezige mijnwerkers, hebben we dan een gesprek met de adviseur-generaal en directeur-generaal van de federale pensioendienst’, zegt Robert Coens van Vriendenkring KS.

Mijnwerkers mochten met pensioen na 25 jaar dienst in de Limburgse mijnen. Dat werd volgens Vriendenkring KS destijds beschouwd als het maximum dat een mens aankan. In de wetgeving werd dan ook bepaald dat het pensioen van elke ondergrondse mijnwerker met 25 jaar dienst wordt berekend op 30/30ste. De mijnwerkers stellen echter vast dat de federale pensioendienst de mijnwerkerspensioenen berekent op 25/30ste.

‘De hevige weerstand van de mijnwerkers tegen het einde van de steenkoolproductie leverde afspraken op die in wetteksten werden gegoten. Wat is er meer normaal dan dat de mijnwerkers verwachten dat deze wetten nageleefd en gerespecteerd worden’, stelt Coens. ‘Nu is het alleszins zo dat men de bestaande wetgeving blijkbaar naast zich neerlegt, waardoor de mijnwerkers eens te meer de dupe zijn. Het is ronduit een schande dat wij na bijna 30 jaar opnieuw naar Brussel moeten komen om een correcte toepassing van de bestaande wetgeving te eisen.’

Partner Content