Eén miljoen mensen communiceren enkel nog online met pensioendiensten

Meer dan één miljoen mensen communiceren enkel nog online met de pensioeninstellingen. ‘Een historische kaap’, zo melden minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, minister van Zelfstandigen Denis Ducarme, de Federale Pensioendienst en de RSVZ donderdag in een gezamenlijk persbericht.

Op mypension.be kunnen alle burgers, ongeacht hun professioneel statuut, terecht voor informatie over hun pensioenrechten. Gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden vullen via online formulieren hun gegevens in en krijgen een waarschuwingsmail van de Pensioendienst, het RSVZ of Sigedis als er post voor hen klaarstaat in mypension.be.

‘Vandaag hebben bijna één miljoen Belgen ervoor gekozen om hun pensioen via elektronische communicatie te beheren. Sinds 2016 hebben ongeveer 2,6 miljoen Belgen de website bezocht. mypension.be is een echt succes’, stelt Bacquelaine, die opmerkt dat het nut van digitale instrumenten enkel nog verder versterkt wordt nu de coronacrisis de verplaatsingen van mensen aan banden legt.

Mypension ontving vorig jaar 1,7 miljoen unieke bezoekers. 53 procent van de bezoekers zijn mannen, 47 procent zijn vrouwen. Iets meer dan de helft van de bezoekers zijn werknemers, ruim een kwart is tijdens de loopbaan zowel werknemer als zelfstandige geweest. Nog eens 14 procent was zowel werkzaam in de openbare sector en als werknemer.

Partner Content