De Sutter hekelt discriminatie gehuwden/wettelijk samenwonenden inzake pensioenen

Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) © Belga Image

Groen-vicepremier Petra De Sutter wil af van de ongelijke behandeling van gehuwden en wettelijk samenwonenden inzake pensioenen. ‘Het overlevingspensioen is er alleen voor gehuwden, hoewel er steeds meer koppels wettelijk samenwonen. Vrouwen leven langer dan mannen, dus vooral zij zijn er de dupe van’, zegt ze zondag op de vooravond van Internationale Vrouwendag en in het licht van het pensioendebat dat de komende weken binnen de federale regering gevoerd wordt.

De Sutter wijst er op ook op dat vrouwen vaker even of deels hun werk terugschroeven voor de kinderen, waardoor ze geen volledig pensioen opbouwen en vaak zelfs geen minimumpensioen krijgen.

De komende weken na de krokusvakantie zal de federale regering zich buigen over de pensioenhervorming. ‘Het is ronduit gedateerd en discriminerend dat alleen gehuwden een overlevingspensioen of een overgangsuitkering krijgen als hun partner sterft. Ons pensioenstelsel maakt een onderscheid tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden. Voor die laatste groep is er wettelijk niets geregeld. Dat moet veranderen. Anders lijkt ons pensioenstelsel op een museum,’ vindt De Sutter.

De Groen-vicepremier legt uit dat het vooral vrouwen zijn die hier nu de gevolgen van voelen want zij leven het langst. Ze haalt er cijfers bij: ‘Ten eerste is het duidelijk dat het huwelijk in de klassieke zin van het woord op zijn retour is. In 2020 waren er 32.779 koppels die huwden. In datzelfde jaar telden we maar liefst 36.329 verklaringen van mensen die wettelijk gingen samenwonen. Daarnaast weten we dat bij 4 op de 5 koppels de man eerst overlijdt.’

De Sutter pleit er daarom voor om het pensioenstelsel af te stemmen op de nieuwe realiteit. Ze wijst er ook op dat het voorstel om het recht op een minimumpensioen te koppelen aan minstens 20 effectief gewerkte jaren ook vooral vrouwen dupeert.

Partner Content