Bijna 60.000 aanvragen om studiejaren af te kopen voor pensioen

. © .

Bijna 60.000 werknemers, ambtenaren en zelfstandigen hebben tot en met december 2020 een aanvraag ingediend om studiejaren af te kopen voor een hoger pensioen. Na 1 december verdween het gunstregime voor wie zijn diploma meer dan tien jaar geleden behaalde, wat in de laatste maanden een toestroom veroorzaakte. Tot september had de Federale Pensioendienst 35.972 aanvragen van werknemers en ambtenaren ontvangen.

Sinds 1 december 2017 kunnen werknemers, ambtenaren of zelfstandigen hun studiejaren gelijkstellen aan gewerkte jaren. Ze betalen hiervoor een forfaitair bedrag, gelijk aan 1.560 euro per jaar, als de studiejaren werden afgekocht binnen de 10 jaar na het afstuderen. Wie zijn diploma meer dan 10 jaar geleden haalde, kon de studiejaren aan hetzelfde tarief afkopen door een tijdelijk gunstregime dat liep tot 30 november. Het gunsttarief geldt nu alleen voor wie minder dan tien jaar geleden is afgestudeerd. Voor anderen wordt een duurdere actuariële berekening toegepast.

24.837 werknemers (14.596 Nederlandstaligen en 10.241 Franstaligen) en 23.569 ambtenaren (15.089 Nederlandstaligen en 8.480 Franstaligen) hebben tot en met december 2020 een aanvraag ingediend bij de Federale Pensioendienst. Het Rijksinstituut voor de So­ciale Verzekeringen van de Zelfstandigen (RSVZ) ontving sinds 1 december 2017 in totaal 11.527 aanvragen van zelfstandigen. Samen dus 59.933 aanvragen.

Burgers hebben zes maanden de tijd om te betalen nadat ze het voorstel van de Federale Pensioendienst ontvangen. Tot eind december was voor de werknemers 30.811.158 euro effectief betaald (19,5 miljoen van Nederlandstaligen en 11,2 miljoen Franstalige dossiers). Voor de regularisatie bij ambtenaren was tot dan 21.573.827 euro betaald (13,8 miljoen euro van Nederlandstaligen en 7,7 miljoen euro van Franstaligen).

Partner Content