Aantal gegronde klachten bij Ombudsman Pensioenen licht gedaald

Daniel Bacquelaine © Belga Image

De Ombudsman Pensioenen kreeg vorig jaar 984 ontvankelijke klachten. Daarbij werd 512 keer wel degelijk een probleem vastgesteld bij de pensioendiensten. In 2016 waren er nog 563 gegronde klachten. Gepensioneerden contacteerden de ombudsdienst vorig jaar vooral met opmerkingen over de wachttijd voor de raming van het toekomstige pensioenbedrag.

De Ombudsdienst Pensioenen behandelt klachten over de federale pensioendienst, die niet onderling door de – al dan niet toekomstig – gepensioneerde en de pensioendiensten zelf opgelost konden worden. Vorig jaar schreven 1.595 mensen de pensioendienst aan met vragen om informatie of klachten, 984 daarvan waren ontvankelijk. In 48 procent van de gevallen hadden de pensioendiensten alles eigenlijk correct afgehandeld. Bij de andere 52 procent van de klachten was er wel degelijk iets misgelopen. Bij bijna 9 op de tien van die gegronde klachten leverde de bemiddeling volgens de ombudsdienst een positief resultaat op voor de klager.

De gepensioneerden maakten zich vorig jaar vooral ongerust over de lange wachttijden om een raming van het toekomstig pensioenbedrag te kunnen krijgen. Iemand die binnen de vijf jaar met pensioen kan, kan een raming vragen van het bedrag dat hij of zij vermoedelijk zal krijgen. Volgens de Ombudsman was daar een lange wachttijd ontstaan, omdat de ramingen heel wat succes kenden en er een achterstand was ontstaan.

De pensioendiensten hebben intussen naar een oplossing gezocht om de achterstand weg te werken, stelt de Ombudsman. De diensten schakelden over naar een soort ‘light’ raming, waarop het bruto pensioenbedrag staat vermeld. De hele berekeningswijze daarachter wordt niet meer vermeld, maar wie die informatie toch wil, kan ze wel aanvragen. De Ombudsman wijst er ook op dat gepensioneerden via mypension.be een raming kunnen vragen, waarvoor ze zelfs niet moeten wachten tot vijf jaar voor de vroegst mogelijke pensioendatum.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) is tevreden met de daling van het aantal gegronde klachen. Maar ‘we moeten wel aandachtig blijven voor de klachten die er zijn’, zegt hij. ‘Wat voor ons het belangrijkste is, is dat we de dienstverlening voor de bevolking op vlak van pensioenen jaar na jaar kunnen verbeteren.’

Partner Content